Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Budgetforslag samt takster for 2005 for Skorstensfejervæsenet i København

 

BTU 454/2004  J.nr. 541.0005/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,

at Bygge- og Teknikudvalget godkender budgetforslag for 2005 for Skorstensfejervæsnet i København samt forslag til forhøjelse af taksterne i "Takstregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune" for 2005

 

 

RESUME

Københavns Brandvæsen har i brev af 20. september 2004 sendt budgetforslag for 2005 for Skorstensfejervæsnet i København samt forslag til forhøjelse af taksterne i "Takstregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune."

Budgetforslaget opererer med et underskud på kr. 350.000. Underskuddet skyldes et ønske om at nedbringe det akkumulerede overskud, der forventes at være på 1,1 mio. kr. ved udgangen af 2004.

Der er forudsat en prisstigning i 2005 på 3 pct., bortset fra villaskorstene, som foreslås til uændret takst i forhold til 2004. Personaletallet er forudsat uændret i forhold til budget 2004. Der er forudsat et mindre fald i antallet af fejningsobjekter fra 2004 til 2005 svarende til udviklingen de seneste år.

Det teknisk beregnede fald i produktiviteten giver ikke anledning til ændring i personaletallet i forhold til 2004.

Der er ansat i alt 15 personer i Skorstensfejervæsnet, heraf 3 skorstensfejermestre.

 


SAGSBESKRIVELSE

Københavns Brandvæsen administrerer Skorstensfejervæsnet i Københavns Kommune. Bygge- og Teknikudvalget skal godkende Skorstensfejervæsnets budgetter og takster.

Budgetforslaget opererer med et underskud på kr. 350.000. Skorstensfejervæsenets akkumulerede overskud forventes at være på 1.1 mio. kr. ved udgangen af 2004.

Der er forudsat en prisstigning i 2005 på 3 pct., bortset fra villaskorstene, som foreslås til uændret takst i forhold til 2004. Personaletallet er forudsat uændret i forhold til budget 2004. Der er forudsat et mindre fald i antallet af fejningsobjekter fra 2004 til 2005 svarende til udviklingen de seneste år.

Det teknisk beregnede fald i produktiviteten giver ikke anledning til ændring af personaletallet i forhold til 2004.

Der er herefter ansat i alt 15 personer i Skorstensfejervæsnet, heraf 3 skorstensfejermestre.

Budgetforslaget er baseret på det forventede opgaver i 2005, dvs. lovpligtige opgaver samt ekstraarbejde aftalt med de enkelte husejere. Skønnet bygger på antallet af fejningsobjekter i 2004 korrigeret for den erfaringsmæssige ændring i antallet af fejningsobjekter.

Regnskabsresultatet for 2003 viser et overskud på knap 0,6. mio. kr., hvilket betyder, at Skorstensfejervæsenet ved udgangen af 2003 har et akkumuleret overskud på ca. 1,1 mio. kr.

Dette forventes fastholdt i 2004.

Den foreslåede takststigning betyder, at et besøg af en skorstensfejermester, der udfører fejning af en villaskorsten i 2 etager, fejning af røgrør, og udfører brandpræventivt tilsyn stiger med 6,20 kr. til 290,10 kr.

Taksterne for skorstensfejning opkræves over ejendomsskatterne.

Der er vedlagt brev fra Københavns Brandvæsen med budgetforslaget samt en nærmere gennemgang af budgettets enkelte poster. Der er endvidere vedlagt udkast til taksregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune.

 

Høring

Budgettet har været forelagt på møde i Fællesudvalget den 17. september 2004.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Brev af 20. september 2004 fra Københavns Brandvæsen vedrørende budgetforslaget for 2005 for Skorstensfejervæsnet i København.

Bilag 2: Forslag til takster i "Takstregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune."

 

Mette Lis Andersen