Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Ændring af vejudvidelseslinier/byggelinier på Amagerbrogade mellem Vejlands Allé og kommunegrænsen til Tårnby

 

BTU 493/2004  J.nr. 21121.0003/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

at de nuværende 30 m vejudvidelseslinier/byggelinier på Amagerbrogade mellem Vejlands Allé og kommunegrænsen ændres til en udlægsbredde på 25,11 m

at pålagte vejudvidelseslinier/byggelinier ud over 25,11 m ophæves

at ophævelsen af vejudvidelseslinierne/byggelinierne sker ved Bygge- og Teknikforvaltningens foranstaltning efter anmodning fra de enkelte berørte grundejerne

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen pålagde ved beslutning af 28. marts 1946 30 m byggelinier på Amagerbrogade mellem Holmbladsgade og kommunegrænsen.

Borgerrepræsentationen ophævede ved beslutning af 16. marts 1995 30 m vejudvidelseslinierne/byggelinierne på den del af Amagerbrogade, der ligger mellem Vejlands Allé og Gyldenrisvej, og fastlagde byggelinier på 25,11 m svarende til den nuværende anlægsbredde mellem Vejlands Allé og kommunegrænsen.

Ændringen begrundedes med Amagerbrogades ændrede status fra hovedfærdselsåre til lokal fordelingsgade.

M ed en ændring af vejudvidelseslinierne/byggelinierne har Amagerbrogade en udlægsbredde på 25,11 m på hele strækningen mellem Holmbladsgade og kommunegrænsen.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Den 30 m vejudvidelseslinie/byggelinie blev vedtaget i Borgerrepræsentationens møde den 28. marts 1946 af hensyn til Amagerbrogades betydning som en vigtig hovedfærdselsåre på Amager.

Amagerbrogade har ikke længere status som hovedfærdselsåre. I Kommuneplan 2001 er Amagerbrogade i mellemtiden blevet nedklassificeret.

I "Trafikplan for Amager – Idekatalog til handlingsplan" er Amagerbrogade således nedklassificeret til bydelsgade.

Borgerrepræsentationen har allerede ved beslutning af 16. marts 1995 ophævet vejudvidelseslinierne/byggelinierne på en ca. 220 m lang strækning mellem Vejlands Allé og Gyldenrisvej.

Som konsekvens af denne beslutning og Amagerbrogades ændrede status anbefales det at ændre udlægslinierne.

Der er med Amagerbrogades ændrede status ingen begrundelse for at opretholde 30 m vejudvidelseslinier/byggelinier på den resterende ca. 100 m lange strækning mellem Gyldenrisvej og Kommunegrænsen.

Den nuværende udlægsbredde på 25,11 m tilgodeser rigeligt ønskerne til en bydelsgade og svarer til det nuværende vejanlæg.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljøvurdering

Ingen ændring i nuværende forhold.

 

Høring

Forvaltningen vurderer, at en egentlig høring herom er unødvendig, da nedlæggelsen af vejudvidelseslinierne/byggelinierne er fordelagtig for grundejerne og ikke giver anledning til ændring af de nuværende anlæg.

 

Ole Bach