Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Frigivelse af midler til IT-projekt i Bygge- og Teknikforvaltningen

 

BTU 518/2004  J.nr. 1103.0100/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at 0,7 mio. kr. af båndlagte midler på IM-konto 6.51.1 frigives til implementering af et it-projekt i Bygge- og Teknikforvaltningen vedrørende AD (Active Directory)

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningens Sekretariat/It-kontor havde et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 2003. Disse midler var bl.a. tiltænkt omlægningen af forvaltningens it-domæne med tilhørende investeringer i hardware – et projekt som har været undervejs i en længere periode. Projektet løftes i forbindelse med implementering af den fælles AD (Active Directory). Der er tale om Microsoft-teknologier til brugerstyring og styring af rettigheder. Konkret ønskes midlerne anvendt til konsulentbistand til omlægning af brugerstyringen til AD, samt til opgradering af infrastruktur (båndbreddeforbedring).

Midlerne er overført fra 2003 til en pulje under Bygge- og Teknikudvalget, men hvor bevillingskompetencen er placeret i Borgerrepræsentationen (ØU 212/2004).

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikforvaltningens Sekretariat/It-kontor havde et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2003. Midlerne er overført fra 2003 til en pulje under Bygge- og Teknikudvalget, men hvor bevillingskompetencen er placeret i Borgerrepræsentationen (ØU 212/2004).

Disse midler var bl.a. tiltænkt omlægningen af forvaltningens it-domæne med tilhørende investeringer i hardware – et projekt som har været undervejs i en længere periode. Projektet løftes i forbindelse med implementering af den fælles AD (Active Directory). Der er tale om Microsoft-teknologier til brugerstyring og styring af rettigheder. Active Directory er en nyere teknologi medens inddeling i domæne tilhørende en lidt ældre teknologi i Microsofts univers.

I forbindelse med KKnet2-projektet – det fælleskommunale Intranet – valgte Københavns Kommune i 2003 at etablere en fælles AD-struktur for hele kommunen. Det er en struktur, som kommunen vil få glæde af i forbindelse med f.eks. implementering af elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH), fælles Exchange og et evt. kommende it-sikkerhedssystem som er på vej i udbud.

Bygge- og Teknikforvaltningen valgte at erstatte planerne om en domæneomlægning og i stedet satse på en fuld implementering af AD. Imidlertid skal sådan et projekt planlægges nøje, og forvaltningen ville gerne se det i en lidt større sammenhæng bl.a. i relation til opgradering af servere i øvrigt, overgang til fælles Exchangeløsning samt mulighed for konsolidering generelt med tilhørende organisationstilpasning. Derfor implementerede vi i 2003 alene AD i forhold til KKnet2 og bibeholdt brugerstyringen i øvrigt i det eksisterende domæne.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

I 2004 har forvaltningen i samarbejde med eksterne rådgivere gennemført et analysearbejde, og agter nu at igangsætte et større opgraderingsprojekt bl.a. i relation til AD. Herved kan forvaltningen bl.a. kan overgå til den fælles Exchange løsning, som drives af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Dette forudsætter forbedring af båndbredden til visse af Bygge- og Teknikforvaltningens lokationer. Arbejdet forventes gennemført i 2004, men det kan ikke afvises at de dele af arbejdet først afsluttes primo 2005.

 

Økonomi

Borgerrepræsentationen behandlede den 9. juni 2004 en indstilling om Overførsel af uforbrugte midler og bevillingsmæssige ændringer mv. (BR 319/04). I vedtagelsen af denne indstilling indgik etableringen af en pulje på 12,5 mio. kr. under Bygge- og Teknikudvalget til senere udmøntning i Borgerrepræsentationen. De 0,7 mio. kr. ønskes frigivet fra denne pulje, IM-konto 6.51.1, til følgende anvendelse:

Konsulentbistand til omlægning til af brugerstyringen til AD       400.000,-

Opgradering af infrastruktur (båndbreddeforbedring)                    300.000,-

I alt                                                                                                      700.000 kr.

 

Miljøvurdering

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

Høring

-

 

Mette Lis Andersen