Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

22.      Sager til efterretning

 

BTU 486/2004  J.nr. 01116.0004/03

 

 

INDSTILLING

a)      Økonomiforvaltningens notat af 27. september 2004 vedrørende kommuneplantillæg om husbåde

b)     E-mail af 23. september 2004 fra Carl Christian Ebbesen, MB, vedrørende plakater for Cirkus Dannebrog og borgmester Søren Pind svar af 5. oktober 2004

c)     E-mail af 21. september 2004 fra Majbritt Mamsen, MB, vedrørende reklameskilte på hjørnet af Storegårdsvej og Toften samt borgmester Søren Pinds svar af 8. oktober 2004

d)     Notat af 11. oktober 2004 fra Plan & Arkitektur vedrørende Øresundskollegiet

e)     Kvartalsoversigt af 13. oktober 2004 fra Plan & Arkitektur over dispensationer fra by- og lokalplaner samt over tilladelser til opsætning af billboards i perioden 1. juli 2004-30. september 2004

f)      Notat af 13. oktober 2004 fra Vej & Park vedrørende Kongens Nytorv, krydset Bredgade / Nyhavn

g)     Notat af 15. oktober 2004 fra Vej & Park vedrørende ombygning af Pilestræde og Antonigade – uddybning af indstillingen

h)     Notat af 15. oktober 2004 fra Vej & Park vedrørende Holmens Kanal – hjørnet ved Danske Bank

i)       Notat af 19. oktober 2004 fra Plan & Arkitektur vedrørende kommunalstøtte til andelsboliger m.m. i København

j)       Notat af 19. oktober 2004 fra Plan & Arkitektur vedrørende Ny Tøjhusgrunden III m.fl.

k)     Brev af 20. september 2004 fra Louise Frevert, MB, vedrørende poppelplantninger i København og borgmester Søren Pinds svar af 19. oktober 2004

l)       E-mail af 5. oktober 2004 fra Hellen Hedemann, MB, vedrørende invalideparkering og borgmester Søren Pinds svar af 19.oktober 2004