Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Fjernbusterminal i Ørestaden

 

BTU 510/2004  J.nr. 2132.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at Ørestadsselskabets forespørgsel om reservation af areal til en fjernbusterminal besvares som anført i nedenstående sagsbeskrivelse.

 

 

RESUME

Ørestadsselskabet har i brev til Vej & Park spurgt, om man fortsat ønsker, at der skal reserveres areal til en fjernbusterminal i Ørestad.

Da fjernbusbranchen ikke er interesseret i en fjernbusterminal i Ørestad og Kommunen ikke har hjemmel til at henvise fjernbusser til Ørestad, foreslås det, at man meddeler Ørestadsselskabet, at man ikke ønsker, at der fortsat skal reserveres areal til denne.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

På Bygge- og Teknikudvalgets møde den 19. juni 2002 bemyndigede udvalget forvaltningen til at meddele dispensationer fra lokalplan nr. 325 "Ørestad City Center" i forbindelse med opførelse af et hotel og etablering af en fjernbusterminal. Bag grunden for denne dispensation var bl.a. forvaltningens ønske om at placere en fjernbusterminal på et areal øst for Ørestads Boulevard syd for Øresundsforbindelsen.

I brev af 19. maj 2004 til Vej & Park udbeder Ørestadsselskabet sig en udmelding fra Vej & Park om man fortsat ønsker, at der reserveres areal til en fjernbusterminal, idet det i forbindelse med omlægning af buslinier til Ørestads Boulevard bliver aktuelt at anlægge vendemuligheder for HUR's busser på arealet.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Placeringen af en fjernbusterminal har været drøftet jævnligt siden juni 2002. Der arbejdes for tiden på at få etableret en midlertidig terminal på Polititorvet, samtidigt med at flere mulige endelige placeringer af en terminal bliver undersøgt. Det ligger imidlertid fast, at fjernbusbranchen ikke er interesseret i en fjernbusterminal i Ørestad. Kommunen har hverken via vejlovgivningen eller anden lovgivning hjemmel til at henvise fjernbusruter til Ørestad.

På denne baggrund skal forvaltningen foreslå, at man meddeler Ørestadsselskabet, at man ikke ønsker at fastholde reserveringen af areal til en fjernbusterminal. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget godkender, at Vej & Park afsender følgende brev til Ørestadsselskabet:

"Ørestadsselskabet I/S
Att. Kirsten Ledgaard
Arne Jacobsens Allé 17
2300  København S

 

Vedr. Ørestad. Fjernbusterminal.

Som svar på Ørestadsselskabets brev af 19. maj 2004 skal jeg oplyse, at Københavns Kommune ikke ønsker, at der fortsat reserveres areal til en fjernbusterminal på det omtalte areal. Ørestadsselskabet kan dermed disponere over arealet i overensstemmelse med retningslinierne i lokalplan nr. 325.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Bach
Direktør"

 

BILAG VEDLAGT

Brev af 19. maj 2004 fra Ørestadsselskabet til Vej & Park

 

Ole Bach