Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. november 2004

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Japanske Kirsebærtræer

 

BTU 590/2004  J.nr. 2221:130.0004/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  Københavns Kommune tager i mod donationen af 200 japanske kirsebærtræer fra den danske honorære konsul i Hiroshima, mr. Seiichi Takaki jf. vedlagte brev til Goodwill Ambassadør Peder Holm  

at  der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. på Vej & Parks anlægsramme (konto 0.21.3) til plantning af træerne som beskrevet i denne indstilling med tilhørende bilag

at der gives et rammeløft til Bygge- og Teknikforvaltningen på 95.000 kr. fra 2006 til dækning af d e driftsomkostninger projektet medfører

 

 

RESUME

I brev af 18. november 2003 fra Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen modtog Bygge- og Teknikudvalget ansvaret for modtagelse af en gave på 200 japanske kirsebærtræer fra den danske honorære konsul i Hiroshima, mr. Seiichi Takaki.

Forvaltningen har tidligere gennem Økonomiforvaltningens 10. kontor foreslået mr. Seiichi Takaki, at træerne blev plantet i forbindelse med cykelrutens 5. etape (strækningen mellem Mimersgade og Tagensvej), hvilket imidlertid ikke opfyldte mr. Seiichi Takakis ønske om, at træerne blev plantet et sted, hvor turister kunne få glæde af de blomstrende kirsebærtræer. Forvaltningen har derfor efterfølgende foreslået, at træerne plantes i et forløb mellem Gefion Springvandet og Langeliniepavillonen, hvilket donator har stillet sig positiv over for.

Udgifterne til plantning skal afholdes af Kommunen, og der foreslås derfor givet en anlægsbevilling til plantning af træerne.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I brev af 18. november 2003 fra Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen modtog Bygge- og Teknikudvalget ansvaret for modtagelse af en gave på 200 japanske kirsebærtræer fra den danske honorære konsul i Hiroshima, mr. Seiichi Takaki.

Mr. Seiichi Takaki er i sit civile liv direktør for en af Japans største brødfabrikker, Takaki Bakery, samt for en kæde af bagerforretninger, der blandt andet sælger dansk wienerbrød. Han gør et stort arbejde for at udbrede kendskabet til Danmark, dansk madlavning, danske brugsvarer og dansk kultur i Japan ved udstillinger og kulturelle arrangementer. Han har endvidere støttet Københavns Drengekors turné i Japan og har altid et par danske bagere, konditorer og kokke ansat i sin virksomhed, ligesom han sender sine egne bagersvende på efteruddannelse i danske bagerier.

Forvaltningen har tidligere gennem Økonomiforvaltningens 10. kontor foreslået mr. Seiichi Takaki, at træerne blev plantet i forbindelse med cykelrutens 5. etape. Dette forslag opfyldte imidlertid ikke mr. Seiichi Takaki ønske om at træerne blev plantet et sted, hvor turister kunne få glæde af de blomstrende kirsebærtræer.

Forvaltningen har derfor efter at sagen er blevet overdraget, via Goodwill Ambassadør Peder Holm, der repræsenterer mr. Seiichi Takaki forslået, at træerne plantes ved Kastellet i et forløb mellem Gefion Springvandet og Langeliniepavillonen, hvilket donator har stillet sig positiv over for.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

De 200 japanske kirsebærtræer foreslås plantet ved Kastellet i et forløb mellem Gefion Springvandet og Langeliniepavillonen koncentreret på plænen omkring statuen af Ivar Huitfeldt jf. vedlagte illustrationer. Træerne vil give området en særlig karakter og med tiden danne et blomstrende tag, der efter japansk forbillede vil indbyde til picnic på græsset.

Forvaltningen planlægger at plante træerne i marts/april 2005 inden blomstring, således at indvielsen af anlægget kan holdes, når kirsebærtræerne blomstrer i maj.

I forbindelse med indvielsen forventes der sat en sten, som fortæller om anlæggets tilblivelse.

 

Økonomi

Udgifterne til plantning af træerne skal afholdes af Københavns Kommune og forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. på Vej & Parks anlægsramme (konto 0.21.3).

Endvidere anmodes om et rammeløft til Bygge- og Teknikforvaltningen på 95.000 kr. fra 2006 til dækning af de driftsomkostninger projektet medfører.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 Oversigtskort - Kastellet

Bilag 2 Forslag til placering af træer

Bilag 3 Fotografier af eksisterende forhold

Bilag 4 Udkast til brev til Goodwill Ambassadør Peder Holm

 

 

Ole Bach