Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. august 2005

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Medlemsforslag fra Søren Pind (V) om undersøgelse af cyklisters sikkerhed

 

BTU 464/2005  J.nr. 21159.0003/05

 

 

INDSTILLING

"Jeg foreslår, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalget på 700.000 kr., finansieret af Kassen, til at gennemføre en præcis og dækkende undersøgelse af københavnske cyklisters sikkerhed, herunder om anlæg af cykelstier, krydsløsninger og andre cykelfaciliteters virkninger på cykeltrafik og sikkerhed, og at undersøgelsen gennemføres af en uafhængig forskningsinstitution, f.eks. Danmarks Transport Forskning.

 

Motivering

Ålborg universitet har netop offentliggjort nye forskningsresultater omkring cykelstier og trafiksikkerhed. Resultaterne stiller spørgsmålstegn ved den sikkerhedsmæssige gevinst ved at anlægge cykelstier. Undersøgelsens resultater er overvejende baseret på tal vest for Storebælt. Københavns Kommune har i en længere årrække arbejdet systematisk med at forbedre cyklisternes sikkerhed. Siden 2002 er antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister faldet med 18 %. I krydsene er faldet på 28%.  Da cykeltrafikken og forholdene for cyklisterne er helt afgørende for København, må der ikke herske tvivl om sammenhænge mellem vejens udformning og cyklisternes sikkerhed. Jeg stiller forslaget, for at få skabt klarhed over disse sammenhænge og undersøgt sagen ordentligt og præcist, baseret på det særlige københavnske trafikmiljø. Vej & Park anslår, at undersøgelsen koster 700.000 kr.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Søren Pind"