Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Medlemsforslag om indførelse af en sivegadeordning

 

BTU 643/2005  J.nr. 0616.0018/05

 

 

INDSTILLING

 

 

(Stillet af Hellen Hedemann, Bo Asmus Kjeldgaard, Sven Milthers, Jens Johansen, Charlotte Wieth-Klitgaard, Heinrich Metz, Trine Schaltz, Frank Hedegaard, Bjarne Fey (alle F)):

 

SF foreslår,

at Borgerrepræsentationen pålægger Bygge- og Teknikudvalget at undersøge muligheden for, at der

senest fra 15. juni 2006 – ved ferie- og turistsæsonens start – indføres en sivegadeordning i det område, der i Miljøtrafikugen 2005 var udlagt som bilfri by.

 

 

Motivering:

 

Miljøtrafikugen i september viste efter SF's opfattelse, at der er god grund til at arbejde videre hen i mod en permanent ordning for en bilfri indre by. Derfor ønsker vi nu at konkretisere en ordning fra starten af det kommende år.

 

Sivegader er gågader med mulighed for forsigtig gennemkørsel ved lav hastighed.

 

Med færre biler i Indre By skaber vi et nyt og anderledes miljø med mindre forurening, mindre støj og mere plads til de bløde trafikanter. En by med plads til forretningslivet, restauranterne og til de mennesker der vil opleve, handle eller bare slappe af.

 

Restauranterne får plads til udeservering og butikkerne til vareudstillinger, der er med til at dæmpe trafikken og give gaderne den slentrekarakter, som sivegader skal have for at blive respekteret af cyklister og bilister: De skal simpelthen kunne se og mærke, at her er de "gæster", og derfor skal de respektere værterne/fodgængerne!

 

Som led i den nye ordning bør der gennemføres konkrete forsøg med at begrænse parkeringen tidsmæssigt og pladsmæssigt i nogle delområder af indre by.

 

Ved udgangen af 2006 vil der være gjort erfaringer med både høj- og lavsæson for forretningerne, og det vil derfor være passende at foretage en evaluering af den nye ordning med bistand fra uafhængige forskere i starten af 2007. På grundlag af denne evaluering kan der gennemføres en åben dialog med bydelens borgere og erhvervsdrivende om de næste skridt hen i mod en bilfri indre by.

 

Omkostningerne holdes på et lavt niveau, ved at der i det første år kun opsættes midlertidige skilte som vise r, at gaderne er gågader – men med ret til forsigtig gennemkørsel.

 

Det er vigtigt hurtigt at nå frem til en permanent ordning, som nedbringer forureningen og dermed sundhedsrisikoen ved at bo og færdes i København.

 

Der skal rettes henvendelse til Københavns Politi og andre relevante myndigheder med henblik på at indhente de fornødne tilladelser til at indføre sivegadeordningen.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 3. november 2005

 

Socialdemokraterne stillede forslag om henvisning til Bygge- og Teknikudvalget.

 

Forslaget blev godkendt uden afstemning.