Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

23.      Notat af 20. oktober 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende Den Selvejende Institution Spaniensgade Kollegiet

 

BTU 646/2005  J.nr. 015.0086/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter notat af 20. oktober 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende Den Selvejende Institution Spaniensgade Kollegiet.

 

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for Bygge- og teknikudvalgets møde den 9. november som sag til efterretning. Winnie Larsen-Jensen (A) ønskede det drøftet i et senere møde.

 


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 20. oktober 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende Den Selvejende Institution Spaniensgade Kollegiet

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 9. november 2005

 

Mette Lis Andersen