Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

24.      Notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende nedtællingssignaler for fodgængere, kort grøntid på Rådhuspladsen

 

BTU 647/2005  J.nr. 21216.0005/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende nedtællingssignaler for fodgængere, kort grøntid på Rådhuspladsen.

 

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 9. november som sag til efterretning. Karin Storgaard (O) ønskede det drøftet i et senere møde.


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende nedtællingssignaler for fodgængere, kort grøntid på Rådhuspladsen

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 9. november 2005

 

Mette Lis Andersen