Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

23.      Notat af 31. august 2005 vedrørende parkhandlingsplan - udviklingsplaner for parker

 

BTU 512/2005  J.nr. 2220.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter Notat af 31. august 2005 fra Vej & Park vedrørende parkhandlingsplan - udviklingsplaner for parker.

 

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2005 som sag til efterretning. Joan Jensen (A) ønskede det drøftet i et senere møde.

I notatet beskrives en prioriteret rækkefølge for udarbejdelse af pleje- og udviklingsplaner.


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 31. august 2005 fra Vej & Park vedrørende parkhandlingsplan - udviklingsplaner for parker

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2005

 

Mette Lis Andersen