Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Vejnavngivning

 

BTU 532/2005  J.nr. 21141.0028/05

 

 

INDSTILLING

Vejnavnenævnet indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at en vej ved Lyneborggade navngives Oldenborggade

 

 

RESUME

Der anlægges en ny privat fællesvej ved Lyneborggade over "Sadolingrunden". Vejnavnenævnet anbefaler, at vejen navngives Oldenborggade med henvisning til den eksisterende vejnavnesystematik i området.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Med udgangspunkt i lokalplan 367 "Sadolin & Holmblad" anlægges en ny privat fællesvej som sidevej til Lyneborggade. Vejnavnenævnet har modtaget forslaget fra en grundejer om, at denne vej navngives "Sadolinparken".

Vejnavnenævnet har drøftet forslaget og kan ikke anbefale, at navnet anvendes. Nævnet lægger vægt på, at det er en fast praksis i Københavns Kommune, at en vej ikke kan bære et navn, hvormed der er forbundet åbenlyse kommercielle fordele eller interesser. Således undgås det så vidt muligt at opkalde veje efter eksisterende virksomheder, produktnavne eller lignende.

I det konkrete tilfælde kan det konstateres, at sadolinprodukterne fortsat produceres og markedsføres i konkurrence med andre maling-produkter. Vejnavnenævnet kan derfor ikke anbefale, at "sadolin" indgår i et kommende vejnavn.

Vejnavnenævnet anbefaler overfor Bygge- og Teknikudvalget, at vejens navn indgår i den allerede eksisterende vejnavnesystematik for området. Hele området bærer navne efter europæiske lande og byer, og lokalt omkring den nye vej anvendes navne med relation til tyske byer eller områder, f.eks. Lyneborggade, Lybækgade, Badensgade, Moselgade, Donaugade og Mecklenborggade. For at fortsætte denne systematik anbefaler nævnet konkret, at vejen benævnes Oldenborggade, hvilket hermed indstilles til Bygge- og Teknikudvalget.

 

Høring

De berørte interessenter er jf. Forvaltningslovens § 19 blevet hørt om navnet Oldenborggade. Det drejer sig om Bækkeskov Ejendomme, K/S Sadolinparken samt Landinspektørgruppen på vegne af Mogens de Linde.

Kun Bækkeskov Ejendomme har svaret på høringsskrivelsen og har anført, at man tiltræder forslaget.

 

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

 

 

 

Søren Pind