Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Medlemsforslag fra Søren Pind (V) og Ole Hentzen (C2) om Christianshavns Torv

 

BTU 508/2005  J.nr. 2141:124.0001/03

 

 

INDSTILLING

" Vi foreslår, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at Borgerrepræsentationens beslutning vedrørende trafikken på Christianshavns Torv ændres, således at trafikken fra området øst for Christianshavns Torv føres ud af området via Dronningensgade.

 

Motivering:

Forvaltningen udarbejdede i forbindelse med projektudviklingen to forslag til løsning af de eksisterende problemer, som især bestod af kørsel til fare for fodgængere på Torvet. Forslagene blev drøftet med lokalrådet, som gik ind for den løsning, der fredeliggør Christianshavns Torv mest muligt. Forvaltningen vurderede at begge forslag ville give forbedringer. Det vedtagne mest på Christianshavns Torv og de alternative mindre på Christianshavns Torv, men til gengæld mere i de mindre gader vest for Christianshavns Torv.

 

Vores ændringsforslag begrundes i to ting, der begge forbedres i det alternative forslag:

 

·        Det nyligt indgåede parkeringsforlig, som generelt har til formål at øge beboernes mulighed for natparkering. Vi mener, at konsekvensen af forliget betyder, at vi må prioritere det forslag, der giver den mindste reduktion af parkeringspladser i området.

 

·        Den øgede fokus på miljø og især partikelforurening fra dieselkøretøjer. En helt ny undersøgelse viser, at de mindste børn er meget følsomme over for denne forurening og vi mener derfor, at vi må vælge det forslag, der giver mindst lastbiltrafik i boliggaderne.

 

Vi er klar over, at det vil give lidt ringere byrumskvaliteter på Christianshavns Torv, men den pris mener vi, vi skal betale for at sikre beboerne de bedste vilkår i deres hverdag.

 

Med venlig hilsen

 

 

Søren Pind                         og   Ole Hentzen"