Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

24.      Notat af 1. september 2005 vedrørende kortlægning af Nokken

 

BTU 513/2005  J.nr. 0425.0002/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter notat af 1. september 2005 fra Vej & Park vedrørende kortlægning af Nokken.

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2005 som sag til efterretning. Winnie Larsen-Jensen (A) ønskede det drøftet i et senere møde.

I notatet redegøres for baggrunden for og formålet med kortlægningen af Nokken.


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 1. september 2005 fra Vej & Park vedrørende kortlægning af Nokken

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2005

 

Mette Lis Andersen