Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

22.      Notat af 29. august 2005 vedrørende Tivoli - etablering af udsigtsattraktion (Starflyer) på et 80 m højt tårn placeret umiddelbart sydvest for Koncertsalen

 

BTU 511/2005  J.nr. 432:131.0006/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter notat af 29. august 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende Tivoli . etablering af udsigtsattraktion (Starflyer) på et 80 m højt tårn placeret umiddelbart sydvest for Koncertsalen.

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for udvalgsmødet den 7. september 2005 som sag til efterretning. Joan Jensen (A) ønskede det drøftet i et senere møde.

I notatet redegøres for Tivolis ansøgning om etablering af en nye forlystelse, Starflyer, samt om forvaltningens stillingtagen til projektet.


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 29. august 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende Tivoli - etablering af udsigtsattraktion (Starflyer) på et 80 m højt tårn placeret umiddelbart sydvest for Koncertsalen

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2005

 

Mette Lis Andersen