Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

12.      Medlemsforslag fra Søren Pind (V) vedrørende økonomisk kompensation for omsætningsnedgang på grund af anlagt byggeplads

 

BTU 421/2004  J.nr. 2159.0005/04

 

 

INDSTILLING

Jeg har følgende til dagsordenen for mødet i Bygge- og Teknikudvalget den 15. september 2004:

 

Bygge- og Teknikudvalget drøfter, under hvilke omstændigheder 3. part skal kompenseres økonomisk for påførte gener på grund af længerevarende tilladelse til råden over vejareal til byggeplads, som Vej & Park giver til 2. part.

 

Begrundelse:

Forslaget tager udgangspunkt i en konkret sag, som det tidligere BR-medlem Torben Andersen orienterede mig om den 4. august 2004. Sagen angår en frisørsalon i Rømersgade, der lå delvist gemt bag en skurby fra 1. november 2003 til ultimo juni 2004. Skurbyen var med Vej & Parks tilladelse blevet etableret af Arbejdermuseet grundet behov for en større renovering af museets ejendom. Vej & Park har oplyst, at råden over vejareal-afgiften beløb sig til ca. 55.000 kr. om måneden.

 

Frisørsalonens omsætning var gennem otte måneder reduceret som følge af skurbyen.

 

Jeg vil gerne have udvalgets syn på sager af denne karakter.

 

Med venlig hilsen

 

 

Søren Pind