Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. september 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

14.      Notat af 16. august 2004 fra Vej & Park vedrørende tilsyn med udeserveringer

 

BTU 417/2004  J.nr. 21540.0002/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter notat af 16. august 2004 fra Vej & Park vedrørende tilsyn med udeserveringer.

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 1. september 2004 som sag til efterretning. Ole Hentzen (C) ønskede det drøftet i et senere møde.

I notatet gives en kort status på tilsynet samt sanktionerne ved overtrædelser af kravene, der er nedfældet i "Retningslinier for tilladelse til at råde over vejareal til udeservering i Københavns Kommune", og de eventuelle særlige vilkår, der gælder for en konkret tilladelse.


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 16. august 2004 fr a Vej & Park vedrørende tilsyn med udeserveringer

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 1. september 2004

 

 

Mette Lis Andersen