Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 10. november 2004

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Bevillingsmæssige ændringer og interne omplaceringer

 

BTU 529/2004  J.nr. 1410.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at de i sagsfremstillingen anførte omkonteringer indenfor Bygge- og Teknikudvalgets budget 2004 foretages

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 anmodet Bygge- og Teknikudvalget om at fremsætte forslag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004.

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler Bygge- og Teknikudvalget hermed at fremsætte de forslag, der beskrives i denne indstilling. Omplaceringerne er af teknisk karakter, og der er ingen påvirkning af Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme. Der sker dog en omplacering af 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg, hvilket sker i forbindelse med omkonteringerne af de frie midler, hvor anvendelsen tidligere er godkendt af Borgerrepræsentationen (BR 431/04).

 


SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 anmodet Bygge- og Teknikudvalget om at fremsætte forslag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004.

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler Bygge- og Teknikudvalget at fremsætte nedenstående forslag, som blandt andet vedrører de allerede af Borgerrepræsentationen godkendte omplaceringer (BR 431/04). Det drejer sig om aktiviteter i Vej & Park finansieret af frie midler som vedtaget af Bygge- og Teknikudvalget (BTU 339/2004). Fra puljen til kompensation for nedlagte parkeringspladser anbefales det at postere 2,9 mio. kr. til Parkering København (Bilag 1). Endvidere anbefales det at omplacere 1,5 mio. kr. fra forvaltningspuljen til det tværorganisatoriske projekt omkring byrumshandlingsplanen, der afvikles under Vej & Parks ledelse. Endelig bør en omplacering af løn-reguleringsmidler hos Københavns Kirkegårde.

En nærmere opgørelse af omkonteringerne fremgår af nedenstående tabel.


 

Forslag om teknisk bevillingsændring

Budget 2004

 

Fra

Bevilling

 

 

IM-konto

 

Til

Bevilling

 

 

IM-Konto

 

 

(1000 kr.)

 

 

 

 

 

 

Bygge- og Teknikudvalget

 

 

 

 

0

                        

 

 

 

 

 

Forklarende tekst

 

 

 

 

 

Omplacering af frie midler(BR 431/04)

Drift

6.51.1

Drift

0.21.1

1.300

Omplacering af frie midler(BR 431/04)

Drift

6.51.1

Drift

2.11.1

8.200

Omplacering af frie midler(BR 431/04)

Drift

6.51.1

Anlæg

2.22.3

2.500

Midler fra Forvaltningspulje til projekt vedr. byrumshandl.plan

Drift

6.51.1

Drift

2.11.1

1.500

Korrektion af Løn-Reg.ordning

Drift

0.40.1

Drift

6.51.1

274

Korrektion af Løn-Reg.ordning

Drift

6.51.1

Drift

0.40.1

13

Midler fra P-puljen under BTU

Drift

2.11.1

Drift

2.11.1

2.879

 

Økonomi

Omplaceringerne er af teknisk karakter, og der er ingen påvirkning af Bygge- og Teknikudvalgets samlede økonomiske ramme. Der sker dog en omplacering af 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg, hvilket er en del af sagen om de frie midler, der har været forelagt Borgerrepræsentationen (BR 431/04).

 

Miljøvurdering

-

Høring

-

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 – Nedlagte p-pladser

 

 

Mette Lis Andersen