Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 10. november 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

4.      Sager til efterretning

 

BTU 483/2004  J.nr. 01116.0004/03

 

 

INDSTILLING

a)      Notat af 27. oktober 2004 vedrørende ophør af samarbejdsaftale mellem Københavns Brandvæsen og KTK vedr. Brandvæsenets værksted på Ragnhildgade 1

b)     Notat af 29. oktober 2004 fra Plan & Arkitektur vedrørende genhusning