Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Høring om borgernes indgang til Københavns Kommune

 

BTU 619/2005  J.nr. 0101.0008/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at det i sagsbeskrivelsen udarbejdede høringssvar fremsendes til Sekretariatet for Demokrati- og Serviceudvikling som svar på høring om borgernes indgang til Københavns Kommune

 

 

RESUME

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 27. september 2005 at sende indstillingen "Borgernes indgang til Københavns Kommune" i høring

I sit høringssvar tilslutter Bygge- og Teknikudvalget sig udbygningen af Københavns Borgerservice, men tager forbehold for, at der træffes myndighedsafgørelser i Københavns Borgerservice inden for udvalget ressort.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I 2004 etablerede Københavns Kommune fire servicecentre, Københavns Borgerservice, som løser administrative borgerbetjeningsopgaver på tværs af kommunens forvaltninger.

På Baggrund af erfaringerne med Københavns Borgerservice, kommunalreformen og den nye struktur i Københavns Kommune, blev der i forbindelse med Lundgaard-processen afholdt et særskilt temamøde om borgerservice. På temamødet om borgerservice den 7. juni 2005 blev der bl.a. lagt følgende rammer for det videre arbejde med borgerbetjeningen:

Efterfølgende nedsatte de 7 administrerende direktører i Københavns Kommune en projektgruppe på tværs af alle forvaltninger. Projektgruppen fik til opgave at udarbejde forslag til organisering af kommunens borgerbetjening.

Projektgruppen udarbejdede en rapport indeholdende en kortlægning af den nuværende borgerbetjening og forslag til organisering af kommunens fremtidige borgerbetjening. Rapporten blev forelagt Økonomiudvalget i indstilling i mødet den 27. september 2005. Her besluttede Økonomiudvalget at sende indstillingen "Borgernes indgang til Københavns Kommune" i høring.

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at nedenstående forslag til høringssvar fremsendes til Sekretariatet for Demokrati- og Serviceudvikling som svar på høring om borgernes indgang til Københavns Kommune.

 

Forslag til høringssvar

"Sekretariatet for Demokrati- og Serviceudvikling

Rådhuset

1599 København V.

 

Vedr. Høring om borgernes indgang til Københavns Kommune

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 27. september 2005 at sende indstillingen "Borgernes indgang til Københavns Kommune" i høring. 

Generelt finder Bygge- og Teknikudvalget, at der er positivt, at man søger at løse så mange opgaver som muligt tæt på borgerne. Bygge- og Teknikudvalget kan derfor tilslutte sig udbygningen af Københavns Borgerservice. Konkret har udvalget dog følgende bemærkning:

 

Dispensation fra Styrelsesloven

I indstillingen foreslås, at kontaktcentret og Københavns Borgerservice forankres under én ledelse, og det anbefales, at der søges om dispensation fra styrelsesloven, således, at Københavns Borgerservice kan løse lettere og enkle myndighedsopgaver for samtlige forvaltninger.

Det eksterne konsulentfirma, som har evalueret Københavns Borgerservice har konkluderet, at den nuværende "delte administrative ledelse svækker den daglige ledelse i servicecentrene på væsentlige områder og skaber uhensigtsmæssigheder for både personalet i servicecentrene og for fagforvaltningerne. Den delte administrative ledelse giver endvidere problemer i forhold til en helhedsorienteret opgaveløsning overfor borgerne".

Bygge- og Teknikudvalget har forståelse for de ledelsesmæssige problematikker, der er forbundet med den nuværende konstruktion. Da ansvaret for indholdet af afgørelserne og en eventuel klagesagsbehandling fortsat henhører under ressortforvaltningerne, må Bygge- og Teknikudvalget imidlertid tage forbehold for, at der træffes myndighedsafgørelser inden for udvalgets ressort i Københavns Borgerservice.

 

Med venlig hilsen

 

 

Søren Pind"

 

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

-

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1        Indstilling af 27. september 2005 til Økonomiudvalget vedr. borgernes indgang til Københavns Kommune

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag a        Rapport: Borgernes indgang til Københavns Kommune

 

 

Mette Lis Andersen