Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

6.      Høring om bevillingsmæssige konsekvenser af overførslen af personale til forvaltningerne i forbindelse med salget af KE Partner AS

 

BTU 641/2005  J.nr. 12109.0003/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at Bygge- Teknikforvaltningen svare svarer Økonomiforvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget - med undtagelse af et par mindre korrektioner - ikke har bemærkninger til høring om bevillingsmæssige konsekvenser af overførslen af KE- personale til forvaltningerne

 

 

RESUME

I forbindelse med genplacering af KE-personale i Københavns Kommune har enkelte af enhederne i Bygge- og Teknikforvaltningens modtaget i alt syv medarbejdere samt lønmidler svarende til halvanden gange deres årsløn fra KE. Økonomiforvaltningen har nu sendt sagen omkring bevillingsmæssige konsekvenser af overførslen af KE- personale til forvaltningerne i høring med henblik på, at udvalgene kan give bemærkninger til den efterfølgende indarbejdelse af i alt 2,9 mio. kr. i udvalgenes udgifts- og indtægtsbevillinger for 2005 og 2006. Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at Bygge- og Teknikudvalget svarer Økonomiforvaltningen, at udvalget med undtagelse af et par mindre korrektioner - ikke har bemærkninger til høringen.


SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med salget af KE partner A/S fik tjenestemændene i selskabet tilbud om at overgå til ansættelse hos køber. De tjenestemænd, der ikke ønskede at tage i mod tilbuddet, blev søgt genplaceret andre steder i kommunen.

 

7 tjenestemænd blev genplaceret i Bygge- og Teknikforvaltningen og KE har i 2005 betalt de pågældende forvaltninger svarende til 1½ års løn. De 7 medarbejdere er henholdsvis placeret i Parkering København (4), Vej & Park (1), Københavns Brandvæsen (1) samt Københavns Kirkegårde (1).

 

Borgerrepræsentationen behandlede den 22. september 2005 den endelige refusionsopgørelse vedrøre nde den økonomiske udskillelse af Københavns Energi (BR 506/05).

 

 

1000 kr.

Antal overført personale

Indtægt 2005

Udgift i 2005

Udgift i 2006

BTF

7

-2.951

1.967

984

 

Økonomforvaltningen har udsendt nærværende høring i brev af 29. oktober 2005 med henblik på at ovenstående tillægsbevillinger kan indarbejdes i Bygge- og Teknikudvalget budgetter for 2005 og 2006.

 

Det kan oplyses, at de reelle betalinger fra KE var en anelse større og fordelingen af udgiftsbevillingen fordelt over årene - grundet de forskellige tidspunkter for personaleomplaceringerne - endvidere afviger fra de ovenfor udmeldte. Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler derfor Bygge- og Teknikudvalget, at svare Økonomiforvaltningen, at det forslås, at refusionsopgørelsen indarbejdes i budgettet som tillægsbevillinger som vist nedenfor og at Bygge- og Teknikudvalget ingen yderligere bemærkninger har.

 

1000 kr.

Antal overført personale

Indtægt 2005

Udgift i 2005

Udgift i 2006

BTF

7

-2.974

1.722

1252

 

 

Økonomi

Se ovenfor

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes, da det ikke er stillingstagen til de enkelte sager.

Høring

Sagen har ikke været i høring

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1  Høring om bevillingsmæssige konsekvenser af overførslen af personale til forvaltningerne i forbindelse med salget af KE Partner A/S

 

 

Mette Lis Andersen