Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

19.      Medlemsforslag om genåbning af Italiensvej for biler ved Metroen

 

BTU 600/2005  J.nr. 2131.0002/03

 

 

INDSTILLING

(Stillet af Pia Allerslev, Leslie Arentoft, Martin Geertsen, Jesper Schou Hansen, Lise Helweg, Wallait Khan, Heidi Wang,  Annette Engell og Søren Pind (alle V)):

 

Forslag om,

at Borgerrepræsentationen vedtager en principbeslutning om, at der skal etableres en vejforbindelse under Metroen ved Italiensvej,

at forvaltningen pålægges at udarbejde et oplæg til, hvordan forslaget kan realiseres.

 

Motivering:

Dette skal ske for at sikre god biladgang for beboerne i området, samt for at medvirke til at omvejskørsel og dermed luftforureningen i området mindskes. Endvidere sikres optimal adgang til den nye Amager Strandpark.

 

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. september 2005

 

Sagen blev udsat til Borgerrepræsentationens møde den 13. oktober 2005.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. oktober 2005

 

Socialistisk Folkeparti stillede forslag om at henvise medlemsforslaget til Bygge- og Teknikudvalget.

 

Forslaget blev godkendt med 38 stemmer imod 9.

For stemte; A, B, C, C2, F, O, V2 og Ø

Imod stemte: V.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

"Venstre ønsker allerede i dag, at projektet vedtages – og vi frygter sagen nu syltes."