Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Mødeplan 2006 for Teknik- og Miljøudvalget

 

BTU 597/2005  J.nr. 01116.0004/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget med forbehold for endelig godkendelse på det første møde i Teknik- og Miljøudvalget i næste valgperiode godkender udkast til mødeplan for Teknik- og Miljøudvalget for 2006, herunder at onsdag kl. 14.00-18.00 vælges som fast mødetidspunkt.

 

RESUME

Med den foreslåede mødeplan er der lagt op til, at Teknik- og Miljøudvalget i udgangspunktet mødes på onsdage i tidsrummet kl. 14.00-18.00; sædvanligvis hver anden uge. I den foreslåede mødeplan er der endvidere fastsat dato for budgetseminar, temadrøftelser, generalforsamlinger i Københavns Energi, besigtigelsesrejse samt introduktionsdag.

 


SAGSBESKRIVELSE

Mødested og -tidspunkt

Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder afholdes på Rådhuset, 1. sal værelse 51 på onsdage kl. 14.00-18.00; sædvanligvis hver anden uge, dog ikke i skolernes ferier.

Det skal på den baggrund foreslås, at der med forbehold for endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget for kalenderåret 2006 berammes følgende 23 ordinære mødedage:

Ordinære møder

4. januar 2006 (konstituerende møde)

11. januar 2006

25. januar 2006

8. februar 2006

22. februar 2006

8. marts 2006

22. marts 2006

5. april 2006

19. april 2006

10. maj 2006

17. maj 2006

7. juni 2006

21. juni 2006

9. august 2006

23. august 2006

6. september 2006

20. september 2006

4. oktober 2006

11. oktober 2006

25. oktober 2006

8. november 2006

22. november 2006

6. december 2006

 

 

Budgetseminar

Med forbehold for endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget foreslås det, at onsdag den 15. marts 2006 reserveres til Budget 2007.

 

Temadrøftelser

Med forbehold for endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget foreslås det, at seks temadrøftelser placeres som en del af de ordinære møder forud for afviklingen af den egentlige dagsorden:

25. januar 2006

19. april 2006

7. juni 2006

6. september 2006

11. oktober 2006

22. november 2006

 

Generalforsamlinger i Københavns Energi

Teknik- og Miljøudvalget repræsenterer Københavns Kommune på generalforsamlingerne i Københavns Energi. Med forbehold for endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget foreslås det, at følgende onsdage reserveres til generalforsamlinger i Københavns Energi:

24. maj 2006

13. september 2006

 

Eventuelt kan der blive behov for at afholde flere generalforsamlinger hen over året.

 

Besigtigelsesrejse

Med forbehold for endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget foreslås dagene den 24. april-28. april 2006 reserveret til besigtigelsesrejse.

 

Introduktionsdag

Det foreslås, at lørdag den 14. januar 2006 reserveres til en introduktionsdag for Teknik- og Miljøudvalget med fokus på forvaltningens virksomhed ude i byen.

 

Høring

Miljø- og Forsyningsudvalget orienteres om denne indstilling.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Udkast til mødeplan 2006 for Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

Mette Lis Andersen