Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

20.      Medlemsforslag om nyt rekreativt område

 

BTU 601/2005  J.nr. 2132.0011/05

 

 

INDSTILLING

(Stillet af Louise Frevert, Gunhild Legaard, Carl Christian Ebbesen og Karin Storgaard (alle O)

 

Dansk Folkeparti foreslår, at Borgerrepræsentationen godkender,

 

at Overborgmesteren retter henvendelse til Trafikministeren og DSB med henblik på at undersøge mulighederne for at overdække banegraven foran Hovedbanegården og omdanne den til et grønt, rekreativt område i forbindelse med renoveringen af Hovedbanegården,

at der afsættes 5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og afholdelse af arkitektkonkurrence,

at udgifterne til projektering og arkitektkonkurrence finansieres af Puljen til uforudsete udgifter, funktion 6.51.3 (fælles anlægsudgifter).

 

Motivering:

Banegraven foran Hovedbanegården er et område på 4420 m2. Det kan blive et attraktivt, grønt område for københavnerne, hvis banegraven bliver overdækket. Dansk Folkeparti ser gerne et grønt område med træer, bænke, café m.m. Det er forudsat, at projektet kan realiseres inden for en samlet ramme på 60-65 mio. kr., og at staten, DSB og Københavns Kommune hver bidrager med 1/3 til finansieringen af projektet.

 

 

 

 

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. oktober 2005

 

Dansk Folkeparti stillede forslag om at henvise medlemsforslaget til Bygge- og Teknikudvalget.

 

Forslaget blev godkendt uden afstemning.