Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Høring om ny bydelsinddeling

 

BTU 620/2005  J.nr. 0101.0008/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at det i sagsbeskrivelsen udarbejdede høringssvar fremsendes til Sekretariatet for Demokrati- og Serviceudvikling som svar på høring om ny bydelsinddeling

 

 

RESUME

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 27. september 2005 at sende indstillingen "Ny bydelsinddeling i København" i høring.

I høringssvaret oplyser Bygge- og Teknikudvalget, at Bygge- og Teknikforvaltningens service- og borgerbetjeningsopgaver ikke er organiseret i distrikter, hvorfor Bygge- og Teknikudvalget ingen bemærkninger har til den i indstillingen forslåede model for ny distriktsinddeling af byen. 

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. maj 2005 i forbindelse med sagen om ny struktur:

"At målet for byens opdeling i administrative enheder skal være en geografisk entydig distriktsinddeling uanset forvaltning".

"At der derfor udarbejdes en analyse af byens opdeling i relation til forvaltningsmæssige opgaver med henblik på en afklaring samtidig med, at struktureringen af den enkelte forvaltnings arbejde går i gang".

På det grundlag blev en projektgruppe på tværs af alle forvaltninger nedsat af de 7 administrerende direktører i Københavns Kommune. Projektgruppen fik til opgave at komme med forslag til en entydig geografisk bydelinddeling i København.

Projektgruppen har udarbejdet en fællesmodel, som blev forelagt Økonomiudvalget i indstilling i mødet den 27. september 2005. Her besluttede Økonomiudvalget at sende indstillingen "Ny bydelsinddeling i København" i høring.

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at nedenstående forslag til høringssvar fremsendes til Sekretariatet for Demokrati- og Serviceudvikling som svar på høring om ny bydelsinddeling

 

Forslag til høringssvar

 

"Sekretariatet for Demokrati- og Serviceudvikling

Rådhuset

1599 København V.

 

Vedr. Høring om ny bydelsinddeling

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 27. september 2005 at sende indstillingen "Ny bydelsinddeling i København" i høring. Bygge- og Teknikudvalget har følgende bemærkninger:

Bygge- og Teknikforvaltningen varetager en lang række borgerrettede opgaver. Ingen af disse service- og borgerbetjeningsopgaver er dog lagt ud lokalt, og vil derfor ikke blive påvirket af en ændret distriktsinddeling.

Bygge- og Teknikudvalget har på baggrund heraf ingen bemærkninger til den i indstillingen forslåede model for ny distriktsinddeling af byen. 

 

Med venlig hilsen

 

 

Søren Pind"

 

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

Høring

-

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1          Indstilling af 27. september 2005 til Økonomiudvalget vedr. ny bydelsind-deling i København.

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag a           Rapport: Forslag til ny distriktsinddeling i København

 

 

Mette Lis Andersen