Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

33.      Sager til efterretning

 

BTU 591/2005  J.nr. 01116.0004/03

 

 

INDSTILLING

a)     E-mail af 15. oktober 2005 fra Hellen Hedemann, MB, vedrørende kontrol af sort arbejde i byggesektoren, samt borgmester Søren Pinds svar af 26. oktober 2005

b)     Notat af 20. oktober 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende Den Selvejende Institution Spaniensgade Kollegiet

c)     Notat af 27. oktober 2005 fra Plan & Arkitektur om afgørelse fra Naturklagenævnet vedrørende opførelse af ungdomsboliger, Emdrupvej 54

d)     E-mail af 29. september 2005 fra Charlotte Wieth-Klitgaard, MB, vedrørende Sjælør Boulevard 141-143, samt borgmester Sørends svar af 27. oktober 2005

e)     Notat af 27. oktober 2005 fra Plan & Arkitektur med orientering om ansøgning til Socialministeriet om byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler for 2005

f)      Notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende Grøndalsvænge genbrugsstation

g)     Notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende overtagelse af grundejerens renholdelsesforpligtelser af fortove på udvalgte offentlige fortove i København

h)     Notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende grundlag for valg af konsulent til undersøgelse af si kkerhed på cykelstier

i)       Notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende nedtællingssignaler for fodgængere, kort grøntid på Rådhuspladsen

j)       Notat af 28. oktober 2005 fra Vej & Park vedrørende beskæftigelsesprojekt

k)     Notat af 3. november 2005 fra Plan & Arkitektur med kvartårlig status for sanerings- og byfornyelsessager, hvor kapitalbemyndigelsen er forlænget til 2007

l)       Kvartalsvis oversigt over dispensationer fra by- og lokalplaner samt over tilladelser til opsætning af billboards i perioden 1. juli-30. september 2005