Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

16.      H. C. Andersen-statue på Ravelinen

 

BTU 493/2005  J.nr. 681.0015/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter forslag om opstilling af billedhuggeren Sergei Boguslavskis statue af H.C. Andersen på Ravelinen ved Amagerport.

 

 

RESUME

 

Den russiske, herboende kunstner Boguslavski har udført en model i fuld størrelse af en statue af H.C. Andersen  i en højde på omkring 250 cm. Den viser den unge digter i hastig gang på vej ud af byen mod Amager som en reference til hans første litterære arbejde, "En Fodreise fra København til Amagers Sydspids" fra 1829.

 

Vej & Park gav i anledning af digterens 200-års fødselsdag tilladelse til at lade modellen prøveopstille ved Ravelinen i dagene omkring den 2. april 2005. I denne forbindelse havde en privat støttegruppe til monumentets realisering arrangeret oplæsninger af H.C. Andersens eventyr på stedet ved kendte skuespillere.

 

Støttegruppen oplyser, at man gennem ambassaden her i København har henvendt sig til officielle russiske instanser og myndigheder, og at de har udvist interesse for projektet.

 

København har i forvejen to Andersen-statuer, nemlig August Saabyes fremragende og Henry Luchow-Nielsens noget mere banale fortolkning, begge forestillende den ældre, siddende digter, der fremfører en af sine historier for et imaginært publikum. Boguslavskis figur er væsensforskelligt fra disse, idet den viser en mere psykologisk fortolkning af det nervebetonede, sansende unge menneske.

 

Vej & Park er derfor positivt stemt for projektets gennemførelse.

 

Det forudsættes, at udgifterne til indkøb og opstilling af statuen er Bygge- og Teknikforvaltningen uvedkommende.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund< /p>

I foråret 2003 besigtigede Vej & Park et udkast til en portrætstatue af H.C. Andersen udført af den russiske, herboende billedhugger Sergei Boguslavski. Den viser den unge digter i hastig gang på vej ud af byen mod Amager som en reference til hans første litterære arbejde, "En Fodreise fra København til Amagers Sydspids" fra 1829. I juni 2003 fremlagde billedhuggeren et forslag til kunstværkets placering som offentligt monument i det københavnske byrum, nærmere betegnet ved Ravelinen lige uden for den tidligere Amagerport.

 

Sommeren 2003 blev Vej & Park af Københavns Kommunes Kulturfond anmodet om en udtalelse om kunstværket og dets placering. Vej & Park anbefalede værket for dets kunstneriske kvaliteter og dets forholden sig til stedets ånd, men tog forbehold mht. en endelig placering. På grundlag af Det Billedkunstneriske Udvalgs negative votum ønskede Kultur- og Fritidsudvalget i sidste ende ikke at støtte værkets realisering.

 

I mellemtiden har Boguslavski udført en model i fuld størrelse i en højde på omkring 250 cm. Vej & Park gav i anledning af digterens 200-års fødselsdag tilladelse til at lade modellen prøveopstille ved Ravelinen i dagene omkring den 2. april 2005. I denne forbindelse havde en privat støttegruppe til monumentets realisering arrangeret oplæsninger af H.C. Andersens eventyr på stedet ved kendte skuespillere.

 

Den omtalte støttegruppe har i de sidste to år ufortrødent søgt at rejse midler til at få statuen støbt i bronze med henblik på en placering på det omtalte sted. Komitéen har dog foreløbig ikke i særlig høj grad haft heldet med sig.

 

Støttegruppen oplyser, at man gennem ambassaden her i København har henvendt sig til officielle russiske instanser og myndigheder, og at de har udvist interesse for projektet.

 

Vurdering

Billedhuggeren Boguslavski er anerkendt i sit hjemland og repræsenteret på en række gallerier og kunstmuseer i Moskva. Han er i besiddelse af stor teknisk dygtighed, og hans figuropfattelse har en befriende humor. Hans formsprog er stiliseret, men naturalistisk. København har i forvejen to Andersen-statuer, nemlig August Saabyes fremragende og Henry Luchow-Nielsens noget mere banale fortolkning, begge forestillende den ældre, siddende digter, der fremfører en af sine historier for et imaginært publikum. Boguslavskis figur er væsensforskelligt fra disse, idet den viser en mere psykologisk fortolkning af det nervebetonede, sansende unge menneske.

Vej & Park er derfor fortsat positivt stemt for projektets gennemførelse.

 

Økonomi

Det forudsættes, at udgifterne til indkøb og opstilling af statuen er Bygge- og Teknikforvaltningen uvedkommende.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

BILAG VEDLAGT

·       Illustrationer af og avisartikler om Boguslavskis H.C. Andersen-statue

 

 

Ole Bach