Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

17.      Sager til efterretning

 

BTU 466/2005  J.nr. 01116.0004/03

 

 

INDSTILLING

a)      Notat af 23. august 2005 fra Vej & Park vedrørende trafikken gennem kommunegrænsen i 2005

b)     Notat af 25. august 2005 fra Vej & Park vedrørende HUR-projekter - busstrategi, fremkommelighed

c)     Notat af 25. august 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende genhusning

d)     Notat af 29. august 2005 fra Plan & Arkitektur vedrørende Tivoli - etablering af udsigtsattraktion (Starflyer) på et 80 m højt tårn placeret umiddelbart sydvest for Koncertsalen

e)     Notat af 31. august 2005 fra Vej & Park vedrørende parkhandlingsplan - udviklingsplaner for parker

f)      Notat af 1. september 2005 fra Vej & Park vedrørende kortlægning af Nokken