Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Påtagelse af garantiforpligtelse vedrørende byfornyelse og støttet byggeri

 

BTU 496/2005  J.nr. 620.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at kommunen stiller nedenstående garantier.

 

 

RESUME

I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.

 

På denne baggrund forelægges 1 byggestøttegaranti i forbindelse med renoverings- og forbedringsarbejder i SAB afdeling 3043 Flexibo, på Følfodvej, og omfatter i alt 68 familieboliger. Garantien knytter sig til et lån på 9.427.000,00 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer halvdelen.

 

Endvidere forelægges 1 byfornyelsesgaranti omfattende 19 boliger. Garantien knytter sig til et lån på 15.000.000 kr. Den samlede kommunale hæftelse omfatter dermed i alt 19.713.500,00 kr. Begge garantierne er nye.


SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.

På denne baggrund forelægges 2 garantier. Den første omhandler 68 familieboliger opført på Følfodvej 50-84 i SAB's afdeling 3043 Flexibo og knytter sig til et lån på 9.427.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer halvdelen.

Ejeren af ejendommen Svendsgade 4/Absalonsgade 7-7 A, A/B Skydebanehus har anmodet om kommunegaranti på 15.000.000,00 kr. til forhøjelse af foreningens byggelån. Baggrunden herfor er, at der i forbindelse med byfornyelsesarbejder på ejendommen er der udført arbejder, der har forårsaget nedstyrtning af en del af gårdfacaden. Genopførelsesarbejderne pågår for øjeblikket med størst mulig hast, og de udvendige arbejder forventes afsluttet omkring årsskiftet 2005/2006. Der verserer en voldgiftssag (som skal klarlægge erstatningsansvaret), og som forventes at strække sig udover årsskiftet 2005/2006. Som følge heraf er der opstået behov for garantien.

 

Adresse

Følfodvej 50-84

Svendsgade 4/Absalonsgade 7-7 A

Lån kr.

9.427.000,00 kr.

15.000.000,00 kr.

Garanti %

100 %

100 %

Kommunens hæftelse i kr.

4.713.000,00 kr.

(Regaranteret af Landsbyggefonden for halvdelen)

15.000.000,00 kr.

Låntager

Samvirkende Boligselskaber, afd. 3043 Flexibo

A/B Skydebanehus

Långiver

Realkredit Danmark A/S

BG Bank A/S

Beslutningsdato

18.09.2003

02.04.1998

Antal bolig-er

68 Familieboliger

19 Andelsboliger

Sagstype

Byggestøtte

Byfornyelse

 

 

 

Lån i alt

Kommunens hæftelse i alt i kr.

Antal boliger

24.427.000,00 kr.

19.713.500,00 kr.

87

Tidligere garantier

0,00 kr.

0,00 kr.

Nye hæftelser netto

24.427.000,00 kr.

19.713.500,00 kr.

 

Økonomi

Garantier er eventualforpligtelser, der ikke umiddelbart har økonomiske konsekvenser.

 

 

 

Ulrik Winge