Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

13.      Kvartårlig status af 12. august 2005 fra Plan & Arkitektur for sanerings- og byfornyelsessager, hvor kapitalbemyndigelsen er forlænget til 2007

 

BTU 491/2005  J.nr. 629.0011/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter kvartårlig status af 12. august 2005 for sanerings- og byfornyelsessager, hvor kapitalbemyndigelsen er forlænget til 2007.

 

RESUME

Notat af 12. august 2005 fra Plan & Arkitektur med kvartårlig status for sanerings- og byfornyelsessager, hvor kapitalbemyndigelsen er forlænget til 2007, var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005 som sag til efterretning.

Sven Milthers (F) ønskede notatet drøftet i et senere møde.

 

 


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Kvartårlig status af 12. august 2005 fra Plan & Arkitektur for sanerings- og byfornyelsessager, hvor kapitalbemyndigelsen er forlænget til 2007

(udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005)

 

 

Mette Lis Andersen