Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      By i bevægelse - høringssvar

 

BTU 541/2005  J.nr. 06311.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at nedenstående høringssvar fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

RESUME

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på møde 25. august 2005 behandlet en indstilling fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med forslag til prioritering af indsatsen for at gøre København til en by i bevægelse. Indstillingen er vedlagt som bilag 1. Samtidig besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at sende indstillingen i høring i de stående udvalg.

Bygge- og Teknikudvalget kan tilslutte sig hovedtrækkene i indstillingen til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Høringssvaret kan læses i sagsbeskrivelsen.

 


SAGSBESKRIVELSE

I budgetforliget 2005 vedtog Borgerrepræsentationen, at København skal være en by i bevægelse, og at motion skal indtænkes bredt i alle forvaltninger som et forebyggende element. Også i budgetforliget for 2006 indgår ønsket om at fremme rammerne for motion i København.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på møde 25. august 2005 behandlet en indstilling fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med forslag til prioritering af indsatsen for at gøre København til en by i bevægelse. Indstillingen er vedlagt som bilag 1. Samtidig besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at sende indstillingen i høring i de stående udvalg.

Forslag til høringssvar fra Bygge- og Teknikudvalget:

" Københavns Kommune

Sundhedsforvaltningen

Folkesundhed København

Att.: Pia Laulund

Sjællandsgade 40

2200 København N

 

Bygge- og Teknikudvalget kan tilslutte sig hovedtrækkene i indstillingen til Sundheds- og Omsorgsudvalget, og glæder sig over den forståelse der er overfor vigtigheden af at udvikle de fysiske rammer i byen.  Målet er, at byens rum bliver endnu bedre egnet til fysisk udfoldelse, leg og bevægelse samt cykling og rulleskøjteløb.

I indstillingen lægges der megen vægt på at styrke de udendørs aktiviteter især i byens parker og grønne områder, men der lægges også vægt på at forbedre cykelstisystemet, så flere vil vælge cyklen som transportmiddel. Det er også et ønske at fremme de udendørs aktiviteter i vinterhalvåret og der er ønske om at øge snerydningen på stierne.

Bygge- og Teknikudvalget ser frem til i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget om at udmønte de midler, der i budgetforliget for 2006 er afsat til at fremme en by i bevægelse. Af budgetforliget 2006 fremgår det, at rammerne for motion i København skal fremmes bl.a. ved at etablere boldbaner i parker, og ved at forbedre mulighederne for at udøve fysisk aktivitet i det offentlige rum.

Dette høringssvar blev godkendt i Bygge- og Teknikudvalgets møde 5. oktober 2005."

Økonomi

Høringssvaret har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljøvurdering

Høringssvaret har ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag vedlagt

1.      Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 25. august 2005

 

Ole Bach