Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

14.      Notat af 6. september 2005 vedrørende Fredens Park og Lersøparken, ledningsarbejder

 

BTU 559/2005  J.nr. 21192.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter notat af 6. september 2005 fra Vej & Park vedrørende Fredens Park og Lersøparken, ledningsarbejder.

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 21. september 2005 som sag til efterretning. Sven Milthers (F) ønskede notatet drøftet i et senere møde.

I notatet redegøres for konsekvenserne for henholdsvis Fredens Park og Lersøparken af - etablering af en fjernvarmeledning som led i en ombygning af fjernvarmeforsyningen

- overdækning af Lersøgrøften som led i den samlede spildevandsplanlægning.

 


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 6. september 2005 fra Vej & Park vedrørende Fredens Park, ledningsarbejder

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 21. september 2005

 

 

Mette Lis Andersen