Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Medlemsforslag fra Joan Jensen (A) om bevarende lokalplan for grundejerforeningen Valby Vænges område

 

BTU 558/2005  J.nr. 611:198.0001/05

 

 

INDSTILLING

"Jeg foreslår, at "Redegørelse for igangsættelse af bevarende lokalplan for grundejerforeningen Valby Vænges område" tages op til fornyet behandling i Bygge- og Teknikudvalget.

Motivering:

Efter behandlingen i udvalgsmødet den 1. juni 2005 af forvaltningens redegørelse modtog jeg (og de øvrige udvalgsmedlemmer) en e-mail fra en beboer på Eschrichtsvej, der såede tvivl om konsekvenserne af udvalgets beslutning om ikke at udarbejde en bevarende lokalplan for området. Efterfølgende har jeg skrevet med borgmesteren herom, hvilket har kastet lys over sagen. Jeg mener herefter, at der er behov for at få tydeliggjort hvilke regler, der gælder for udbygningsmuligheder i området. Dette gøres bedst gennem en bevarende lokalplan.

 

Jeg vedlægger indstillingen fra Bygge- og Teknikforvaltningen samt Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 1. juni 2005. Derudover vedlægger jeg en udskrift af e-mail den 5. juni 2005 fra en beboer til udvalget, samt borgmesterens svar den 24. juni 2005 til mig, samt min e-mail den 22. august 2005 og borgmesterens svar den 27. september 2005.

 

Joan Jensen"