Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

27.      Sager til efterretning

 

BTU 211/2004  J.nr. 01116.0004/03

 

 

INDSTILLING

a)      Referat af Vejnavnenævnets møde den 8. marts 2004

b)     Notat af 15. april 2004 fra Vej & Park vedrørende ledningsomlægninger - Mozartsvej

c)     Notat af 16. april 2004 fra Vej & Park vedrørende færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 19 99-2003

d)     Notat af 28. april 2004 fra Plan & Arkitektur vedrørende pjecen "Fra erhverv til bolig – en vejledning til ejendomsinvestorer"

e)     Notat af 28. april 2004 fra Plan & Arkitektur vedrørende tilskud til bevaringsværdige bygninger, tårne og spir 2003, årsberetning