Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Navngivning af 2 pladser i Vanløse

 

BTU 206/2004  J.nr. 21141.0010/03

 

 

INDSTILLING

Vejnavnenævnet indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at    den sydlige forplads ved Vanløse Station navngives Frode Jakobsens Plads

at    den nordlige forplads ved Vanløse Station navngives Vanløse Torv

 

 

RESUME

Vejnavnenævnet har drøftet Joan Jensens forslag om navngivning af en plads efter Frode Jakobsen ved Vanløse Station. Nævnet mener, at nord- og sydpladsen skal navngives forskelligt. Nævnet kan ikke se indvendinger mod at anvende Frode Jakobsens navn til den ene plads. Den anden plads foreslås navngivet i lighed med andre bydelspladser i byen.

 


SAGSBESKRIVELSE

Joan Jensen stillede i Bygge- og Teknikudvalgets møde den 26. november 2003 forslag om, at den sydlige plads ved Vanløse Station kommer til at hedde Frode Jakobsens Plads. Frode Jakobsen valgtes til Folketinget fra Østre Storkreds for Brønshøj / Vanløse området. I forslaget lægges der vægt på, at en navngivning understreger Frode Jakobsens tilknytning til Vanløse.

Vejnavnenævnet har drøftet forslaget, og kan anbefale, at den sydlige plads navngives Frode Jakobsens Plads. Forslaget har været genstand for større folkelig interesse i Vanløse, og Vanløse Posten udskrev således en uformel konkurrence. Der peges blandt de mange indkomne forslag på, at Henry Heerups navn bør markeres i bydelen. Vejnavnenævnet skal i den forbindelse pege på, at der er indgået et bindende samarbejde med 23 kommuner i hovedstadsområdet, hvor en kommune kan reservere et navn til senere brug i en kommune. Rødovre Kommune har foretaget en sådan reservation af Henry Heerups navn, og det agter Københavns Kommune naturligvis at respektere.

Til den nordlige plads foreslår Vejnavnenævnet, at der anvendes navnet Vanløse Torv. I en række andre bydele har kommunen navngivet bydelstorve, som f.eks. Emdrup Torv, Brønshøj Torv, Husum Torv og Vesterbros Torv. Det vil være naturligt, at det nordlige stationstorv med udgange fra både S-tog og Metro får navne efter bydelen Vanløse.

 

Miljøvurdering

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

Høring

Vejnavnenævnet har ligeledes sendt forslagene i partshøring, jf. Forvaltningslovens § 19, blandt grundejerne med fremtidig adresse ved pladserne. Ingen har haft bemærkninger eller ønsker til andre navne.

 

 

 

Søren Pind