Borgerrådgiverudvalget

 

DAGSORDEN

for Skriftlig votering fredag den 26. oktober 2007

 

 

Åbne punkter

 

1.      Status fra Borgerrådgiveren - statistik for 3. kvartal 2007

BOR  37/2007

STATUS

Der fremlægges hermed skriftlig status fra Borgerrådgiveren i form af statistik for 3. kvartal 2007.

 

BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at den skriftlige status i form af statistikken for 3. kvartal 2007 tages til efterretning

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrådgiverudvalget skal i medfør af kommissoriet følge Borgerrådgiverens virksomhed.

 

LØSNING

Borgerrådgiveren giver på udvalgsmøderne løbende en kort mundtlig orientering om sit virke som jævnligt suppleres med skriftlige kvartalsstatistikker, men grundet aflysningen af udvalgsmødet den 26. oktober 2007 fremlægges denne gang kun en skriftlig status i form af den seneste statistik for 3. kvartal 2007.

 

Borgerrådgiverens næste mundtlige status finder sted på udvalgsmødet den 14. december 2007.

 

ØKONOMI

-

  ;

VIDERE PROCES

-

 

BILAG

  • Notat "Henvendelser til Borgerrådgiveren samt oversigt over iværksatte egen drift undersøgelser, 3. kvartal 2007".

 

 

Johan Busse

                                            / Thomas Lund Tækker