Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 23. april 2007

 

Fraværende med afbud: Pia Allerslev og Sikandar Malik Siddique

 

 

Åbne punkter

Status fra Borgerrådgiveren

Status fra Borgerrådgiveren

 

BOR  14/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

MUNDTLIG STATUS

Borgerrådgiveren giver løbende Borgerrådgiverudvalget en mundtlig status.

 

BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

  1. at den mundtlige orientering tages til efterretning

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrådgiverudvalget skal i medfør af komm issoriet følge Borgerrådgiverens virksomhed.

 

LØSNING

Borgerrådgiveren vil på mødet den 23. april 2007 give Borgerrådgiverudvalget en kort mundtlig orientering om sit virke, herunder:

 

ØKONOMI

-

 

VIDERE PROCES

-

 

BILAG

-

Johan Busse

                                            /Thomas Lund Tækker

 

 

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2007

Taget til efterretning.

 


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt