Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 23. april 2007

 

Fraværende med afbud: Pia Allerslev og Sikandar Malik Siddique

 

 

Åbne punkter

Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

 

BOR  12/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2007

Formanden orienterede kort om indholdet af sin kronik " Serviceombudsmænd er en gevinst" som blev offentliggjort den 21. april 2007 i Jyllands-Posten.


Udvalget tog formandens orientering til efterretning.

 


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt