Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 23. april 2007

 

Fraværende med afbud: Pia Allerslev og Sikandar Malik Siddique

 

 

Åbne punkter

Eventuelt

Eventuelt

 

BOR  13/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2007

Intet at bemærke.

 


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt