Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 12. november 2004

 

Fraværende med afbud: Karin Storgaard

 

Karen Angelo Hækkerup mødte kl. 12.23 under behandling af dagsordenens punkt 3.

 

I formandens og næstformandens fravær besluttede udvalget at udpege Sven Milthers som midlertidigt fungerende mødeleder. Sven Milthers fungerede som mødeleder under behandling af punkt 1 og 3 indtil kl. 12.23, hvor formanden mødte og således overtog mødeledelsen.

 

 

Åbne punkter

Status fra Borgerrådgiveren

Status fra Borgerrådgiveren

 

BOR  43/2004

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at den mundtlige orientering om Borgerrådgiverens virke tages til efterretning

 

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2004

Taget til efterretning.

 

 

RESUME

Borgerrådgiveren vil på mødet den 12. november 2004 give Borgerrådgiverudvalget en kort mundtlig orientering om sit virke og det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt