Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 12. november 2004

 

Fraværende med afbud: Karin Storgaard

 

Karen Angelo Hækkerup mødte kl. 12.23 under behandling af dagsordenens punkt 3.

 

I formandens og næstformandens fravær besluttede udvalget at udpege Sven Milthers som midlertidigt fungerende mødeleder. Sven Milthers fungerede som mødeleder under behandling af punkt 1 og 3 indtil kl. 12.23, hvor formanden mødte og således overtog mødeledelsen.

 

 

Åbne punkter

Eventuelt

Eventuelt

 

BOR  41/2004

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2004

Intet at bemærke.

 


 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt