Den Byøkologiske Fond

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. april 2003

 

Sager til beslutning

1. Meddelelser fra formanden

BØF 17/2003

INDSTILLING OG BESLUTNING

Den Byøkologiske Fonds beslutning i mødet den 29. april 2003