Den Byøkologiske Fond

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. april 2003

 

Sager til beslutning

4. Eventuelt

BØF 18/2003

INDSTILLING OG BESLUTNING

Den Byøkologiske Fonds beslutning i mødet den 29. april 2003

Et udkast til pressemeddelelse blev uddelt. Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen færdiggør pressemeddelelsen i fællesskab.