Den Byøkologiske Fond

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 25. april 2005

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Behandling af indkomne ansøgninger i 2005

 

BØF   4/2005  J.nr. 372-0001-99

 

 

INDSTILLING

Plan & Arkitektur indstiller, at nedenstående forslag om tilsagn om støtte med eventuelle tilknyttede betingelser til ansøgninger i 2005 godkendes:

 

Ansøgning nr. 4      "TV film Københavns vand IV" - tilsagn om 20.000 kr. Oplæg til filmen drøftes med Københavns Kommune.

Ansøgning nr. 5      "Den Vertikale Have" - tilsagn om 200.000 kr. til vandsystem. Dokumentation senest den 31. juli 2005 for, at projektet kan gennemføres i sin helhed.

Ansøgning nr. 4                 "Bykort – Bæredygtig Arkitektur i København" - tilsagn om 150.000 kr. Dokumentation senest den 31. juli 2005 for, at projektet kan finansieres i sin helhed. Københavns Kommune deltager i projektets følgegruppe.

Ansøgning nr. 7      "Affaldssortering til hverdag og fest" 75.000 kr. Fokus mod praktisk afprøvning. Miljøkontrollen deltager i en følgegruppe.

Ansøgning nr. 9      "Bæredygtige legepladser i Københavns Kommune" - tilsagn om 40.000 kr.

Ansøgning nr. 10    "Recirkulering af spildevand hos frisører" - tilsagn om 150.000 kr. Afrapportering og formidling aftales med Fonden.

Ansøgning nr. 12    "Karens Hus og Have" - tilsagn om 150.000 kr. til demonstrationshave og drivhusveranda. Dokumentation senest den 31. juli 2005 for iværksættelse af arbejderne i 2005.

Ansøgning nr. 16    "Grøn Jægersborggade – en miljørigtig handelsstandsforening" - tilsagn om 60.000 kr. til idé- og konceptudvikling og information.

Ansøgning nr. 17    "Skimmelrenovering uden kemi" - tilsagn om 100.000 kr.

Ansøgning nr. 18    "Miljøfremme i kollegier og ungdomsboliger" - tilsagn om 50.000 kr.

Ansøgning nr.19     "Økologisk marked på Melchiors Plads" - tilsagn om 50.000 kr. til opbygning af nye partnerskaber og information.

Ansøgning nr. 21    "Hvor, Hvorfor og Hvordan kan du handle økologisk i København" - tilsagn om 150.000 kr. til 5 arrangementer i Københavns Kommune

Ansøgning nr. 28    "www.baggårdsguiden.dk" - tilsagn om 75.000 kr. Driftsaspekter inddrages i projektet.

Ansøgning nr.30     "Fremme af en grøn indkøbspolitik" - tilsagn om 70.000 kr. Projektet skal have primær fokus på Københavns Kommune.

Ansøgning nr. 31    "Tjernobyl - 20 år -20 liv" - tilsagn om 125.000 kr. til udstilling. Det skal inden den 31. juli 2005 dokumenteres, at den støttede del af projektet kan finansieres.

 

Projekter i venteposition:

Ansøgning nr. 8                 "Grønt diplom for nybyggeri og renovering" – tilsagn om støtte på op til 137.350 kr. Betingelse om fokus på Københavns Kommune.

Ansøgning nr. 14    "Inspirationskatalog for byens mellemrum" – tilsagn om op til 125.000 kr. Der skal fokuseres på byøkologiske elementer.

Projekterne prioriteres i den nævnte rækkefølge og finansieres af en ventelistepulje med tilsagnsbeløb fra projekter, der ikke eller kun delvis gennemføres i løbet af 2005.

 

Rådighedsbeløb:

Eventuelle yderligere midler i ventelistepuljen op til 80.000 kr. reserveres som rådighedsbeløb, jf. Fondens forretningsorden § 12, stk. 2, til nye projekter i løbet af 2005, der ikke tåler udsættelse.

 

 

RESUME

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond får tilført 1,5 mio. kr. til fordeling i 2005. Beløbet finansieres ligeligt af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen.

 

Fonden har et overskud på 15.000 kr. i forbindelse med afregning af de uafsluttede projekter fra 2003 og 2004, og har således i alt 1.515.000 kr. til rådighed i 2005.

 

Der kalkuleres med 50.000 kr. til trykning af Fondens årsberetning samt til annoncering i nov./dec. 2005 om ansøgning til Fondens tildelinger i 2006.

 

Der vil således i alt være 1.465.000 kr. til fordeling til modtagne ansøgninger i februar 2005.

 

Der er modtaget i alt 31 ansøgninger til et samlet beløb på godt 6 mio. kr. I nedenstående tabel er der givet en oversigt over ansøgningerne samt forslag til støttetilsagn. Ansøgningerne vedlægges i kopi.

 

Der er foreslået tilsagn på i alt 1.465.0000 kr. til i alt 15 projekter. Herudover indstilles 2 projekter til støtte eller supplerende støtte på en venteliste. Det samlede ventelistetilsagn udgør op til 262.350 kr. Projekterne finansieres af en pulje med tilsagnsbeløb fra eventuelt helt eller delvis ikke gennemførte projekter i løbet af 2005 eller overskud på ikke afregnede projekter fra tidligere år.

Rådighedsbeløbet på 80.000 kr. i henhold til Fondens forretningsorden § 12, stk. 2, til projekter i løbet af året, der ikke tåler udsættelse, finansieres af eventuelle midler i ventelistepuljen.

I de indstillede projekter (eksklusive ventelisteprojekter) søges der om i alt c a. 2,3 mio. kr. Der er derfor ud over den konkrete vurdering af det byøkologiske indhold i projekterne i enkelte tilfælde foreslået reducerede støttebeløb.

Vurderingen af ansøgningerne er sket i et samarbejde mellem Plan & Arkitektur og Miljøkontrollen. Der er herudover indhentet udtalelser fra relevante faglige instanser.

De foreslåede tilsagn repræsenterer et bredt spektrum inden for Fondens støtteområde og omfatter projekter med udviklings-, handlings- og formidlingsperspektiv. Projekter, der er fremadrettede og belyser nye aspekter inden for byøkologien, er prioriteret højt.

 

Oversigt over ansøgninger til Københavns Kommunes Byøkologiske Fond 2005

Nr.

Ansøger

Emne/projekt

Ansøgt kr.

Bemærkning

TiTilsagn  krkr.

1

Miljøudvalget Otto Mønsteds Kollegium v/Mads Eriksen

Miljøforbedringer på Otto Mønsteds Kollegium

725.000

 

Støttes ikke

2

A/B Willemoesgade 35 v/Lene Schuldt Jensen

Reduktion af støj fra brolagte gader

450.000

 

Støttes ikke

3

Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. v/ HeFe v/Bettina Fellov

Indeklimamålinger ved vinduesudskiftning

109.063

 

Støttes ikke

4

Danmarks Natur og Miljø TV

TV-film Københavns Vand IV

35.000

Oplæg til film drøftes med Københavns Kommune

20000

Nr.

Ansøger

Emne/projekt

Ansøgt kr.

Bemærkning

TiTilsagn kr.

5

Byhave Netværket v/ Marijke Zwaan

Den Vertikale Have

200.000

Betingelse om dokumentation for gennemførelse af projekt 

200000

6

Foreningen Byg EcoMap, v/Vibeke Grupe Larsen

Bykort - Bæredygtig Arkitektur i København

250.000

Betingelse om dokumentation for gennemførelse. KK deltager i følgegruppe

150000

7

Foreningen Blå Kapel og Københavns Miljø- og Energikontor,

Affaldssorter til hverdag og fest

143.000

Fokus på praktisk afprøvning. KK deltager i følgegruppe

75000

8

Boligselskabernes Landsforening v/Mikael Grinda Rasmussen

Grønt diplom for nybyggeri og renovering

137.350

Støttes med op til 137.350 kr. som 1. prioritet af ventelistepuljen

Venteliste

9

MH_landArch v/ Lotte Fjenbo Møller og Berit Ipsen Hansen

Bæredygtige legepladser i Københavns Kommune

43.234

 

40000

10

Frisør Zenz v/ Anne Sophie Villumsen

Recirkulering af spildevand hos frisører

170.000

Afrapportering og formidling af resultater aftales med Fonden

150000

11

Havebyen Brønshøjholm v/Lene Ravn

"Ren Haveby" Etablering af kloakering

200.000

 

Støttes ikke

12

Bispebjerg Nordvest - Kulturhuset v/Jan Lindboe

Karens Hus og Have

250.000

Til haveanlæg m.v.  Dokumentation for realisering i 2005

150000

13

Vester Gror v/ Susanne Sperling

Udstilling og demonstration af byøkologiske delelementer

379.688

 

Støttes ikke

14

Karina Juul Larsen m.fl.

Inspirationskatalog for et af byens mellemrum

125.000

Støttes med op til 125.000 kr. som 2. prioritet i ventelistepuljen

 Støttes ikke

15

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Miljøtjenesten

Energistafetten

175.200

 

Støttes ikke

16

Jægersborggades Handelsstandsforening v/ Camilla Stalling

Miljørigtig handelsstandsforening

110.000

Til idéudvikling og information

60000

17

HeFe – expandet products v/Bettina Fellov

Skimmelrenovering uden anvendelse af kemi

135.094

 

100000

18

Agendacenter Sundbyøster v/ Anja Puggaard

Miljøfremme på kollegier og ungdomsboliger

68.250

 

50000

19

Østerbro Markedslaug v/ Anette L. Pedersen

Udvikling af markedskoncept - Melchiors Plads

160.500

Til opbygning af nye partnerskaber 

50000

20

Nørrebro Radio / Byens Lyd v/ Bent Jensen

Interaktivt Miljømagasin

182.100

 

Støttes ikke

21

Økologiske Igangsættere v/ Billie Johansen

Hvor, Hvorfor og Hvordan kan du handle økologisk i København

322.000

Til 5 arrangementer i Københavns Kommune

150000

22

Christianshavns Skoles Skolebestyrelse v/Anja Clausen

 

 

Retablere skolegård og integrere den i skolens hverdag

364.500

 

Støttes ikke

Nr.

Ansøger

Emne/projekt

Ansøgt kr.

Bemærkning

TiTilsagn kr.

23

Foreningen Christianshavns Agenda 21, Bade- og Sundhedshus v/Anne Poulsen

Sofiebadet - Miljørigtig vandbehandling

43.750

 

Støttes ikke

24

Sønderbro Skole v/insp. Henning Sørensen

Leg og læring i en grøn skolegård

110.000

 

Støttes ikke

25

Agenda 21 Center Indre Nørrebro v/ Sys Vibeke Simmelhack Hansen

Trafikadfærdskampagne i Ravnsborggade Kvarter

353.988

 

Støttes ikke

26

Agenda 21 Center Indre Nørrebro v/Anne Line Sutcliffe

Idekatalog for styrkelse af rekreative værdier ved Søerne

115.000

 

Støttes ikke

27

Københavns Delebiler v/Liselotte Ley

Udvikling og markedsføring af Københavns Delebiler

365.475

 

Støttes ikke

28

MH-landArch v/ Lotte Fjeldbo Møller og Berit Ibsen Hansen

 www.baggårdsguiden.dk - Oplysende og vejledende hjemmeside for byøkologiske baggårdsprojekter

79.500

Driftsaspekter skal inddrages i projektet. Ikke støtte til konference

75000

29

FSB bolig v/ Chr. Kierkegaard

Vand og By. En partnerskabsorienteret vandsparekampagne

280.000

 

Støttes ikke

30

Det Økologiske Råd

Fremme af en grøn indkøbspolitik i København og andre kommuner

70.000

Der skal primært være fokus på Københavns Kommune 

70000

31

Earth Vision v/Mads Eskesen

Tjernobyl - 20 år - 20 liv. Udstilling og konference

300.000

Støtte til udstilling. Betingelse om dokumentation for finansiering 

150000

I alt

 

 

6.452.692

 

1465000

 


SAGSBESKRIVELSE

Fondens Formål

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond støtter byøkologiske projekter, der medvirker til at styrke den byøkologiske udvikling i byen og bidrager til, at København bliver en bæredygtig storby.

 

Byøkologien tager udgangspunkt i konkrete byområder og søger at løse problemer med områdets ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold. Byøkologiske projekter skal derfor medvirke til at mindske ressourceforbruget og miljøbelastningen i et byområde, øge byområdets naturindhold samt styrke bevidstheden om miljømæssige problemstillinger og løsningsmuligheder.

 

Fonden støtter projekter med udviklings-, handlings- og formidlingsperspektiv samt evalueringsprojekter. Følgende projekter prioriteres fortrinsvis:

·               Projekter med borgerdeltagelse

·               Projekter med Agenda 21-perspektiv, hvor borgerinddragelse og tværsektorielt lokalt samarbejde er vigtige elementer

·               Projekter, der opsamler og formidler de erfaringer, der er opnået på det byøkologiske område

·               Anvendelse af naturlige materialer eller genbrugsmaterialer i byggeri

·               Projekter, der forholder sig til arkitektoniske og æstetiske elementer i byøkolo-

giske tiltag.

 

Der lægges vægt på, at projekterne er fremadrettede og er forankrede i et bredt organisatorisk samarbejde.

Hvad der kan betegnes som byøkologi er i stadig udvikling. Mange tekniske installationer og løsningsmodeller m.v., der tidligere blev betegnet som byøkologiske, er i dag gængs teknik eller afprøvede løsninger. Andre byøkologiske tiltag er i en fase, hvor det handler om at vurdere miljøgevinster, forankre projekterne og videreformidle resultaterne. Endnu andre tiltag er på et eksperimenterende, visionært plan. Flere projekter, som er støttet af Fonden i de senere år, er karakteriseret af en bredere tilgang til byøkologien, hvor eksempelvis projekter sættes ind i en større planlægningsmæssig sammenhæng, hvor arkitektoniske og æstetiske elementer indgår, eller hvor sociale og kulturelle relationer er en integreret del.

På denne baggrund er projekter, der indeholder almindelig kendte byøkologiske elementer samt driftsmæssige aspekter overvejende prioriteret lavt, mens projekter, der udvikler nye aspekter inden for byøkologien overvejende er prioriteret højt.

 

Ansøgninger 2005

1.             Miljøforbedringer på Otto Mønsteds Kollegium

Kollegiets miljøudvalg v/ Mads Eriksen søger om støtte til vand- og elbesparende foranstaltninger, der er kalkuleret til en samlet udgift på 725.000 kr. Det drejer sig om udskiftning af toiletter og blandingsbatterier, el-sparepærer og el-spareskinner til IT-udstyr. Det fremgår, at der ikke er mulighed for at finansiere forbedringerne ved lån (selv om der ifølge kalkulationen er tale om indgreb med tilbagebetalingstider på 1-3 år). Der er eller vil blive søgt om støtte i en række fonde, og der anmodes om størst muligt bidrag til finansiering af projektet.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at der hovedsageligt er tale om renoveringer i form af nye toiletter, blandingsbatterier, energisparepærer og el spareskinner. En tiltrængt renovering, som forventes at tjene sig ind i løbet af få år, selv når pengene lånes i banken. Projektet bør derfor ikke tildeles støtte fra Fonden.

Plan & Arkitektur finder, at der er tale om byøkologiske tiltag, som i dag må betegnes som ordinære driftsforbedringer, der samtidig har høj rentabilitet. Projektet bør derfor ikke prioriteres.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

 

2.   Støjreducerende og energibesparende vinduesudskiftning i A/B Willemoesgade 35

A/B Willemoesgade 35 v/Lene Schuldt Jensen søger om støtte på 450.000 til renovering af vinduer i ejendommen med forsatsrammer med særligt lyddæmpende energiglas. Ønsket om særlig lyddæmpning er foranlediget af, at gadens brostensbelægning medfører et væsentligt trafikstøjproblem. Det fremhæves, at der er tale om et pilotprojekt, idet der kun findes få erfaringer vedrørende støj fra brolægning. I en efterfølgende ansøgning fremsendes rapporten "Vinduers samlede miljøbelastning", og det fremhæves, at istandsættelse af ejendommens oprindelige vinduer med forsatsrammer med energiglas er tre gange så fordelagtig for det samlede miljø, som hvis vinduerne blev udskiftet med traditionelle termoglasruder. Støtten skal dække merudgiften til istandsættelse frem for nye vinduer samt til montering af lyddæmpende glas.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen: Hel eller delvis støtte til isætning af lydisolerende forsatsvinduer i gade med brolægning. Intet nyt i metoden og projektet bør ikke støttes.

Plan & Arkitektur finder, der er tale om et almindeligt renoveringsprojekt, som ikke bør støttes.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

3. Indeklimamålinger ved vinduesudskiftninger – Lønstrupgård, Vanløse

Fællesadministrationen 3B a. m. b. a. v/ Jackie Johansen søger om støtte på 109.063 kr. til indeklimamålinger i 10 boliger før og efter udskiftning af gamle utætte vinduer til nye tætte med energiglas. Målingerne, der foretages ved datalogning over to perioder à 2 mdr., skal dokumentere, hvorvidt der sker ændringer i indeklimaet ved øget fugtbelastning og svampesporer som følge af vækst af skimmelsvamp. Undersøgelsen skal samtidig dokumentere et eventuelt behov for formidling af information om nødvendigheden af ændret adfærd med hensyn til brug af og udluftning af boligen. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i beboerblade og fagtidsskrifter.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder at der er tale om en væsentlig problemstilling, som er dokumenteret i andre undersøgelser, hvorfor projektet ikke bør tildeles støtte fra Fondens midler.

Plan & Arkitektur vurderer, at blandt andet utilstrækkelig ventilation som årsag til et dårligt indeklima og sundhedsrisici ved svampevækst er grundigt dokumenteret af Statens Byggeforskningsinstitut. Anvisninger om ventilering og en hensigtsmæssig beboeradfærd i forbindelse med udskiftning af gamle vinduer med nye, meget tætte konstruktioner med energiruder vil således kunne udarbejdes på dette grundlag.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke

 

 4.  Københavns Vand VI – en ren fornøjelse

Danmarks Natur og Miljø TV søger om støtte på 35.000 kr. til en TV film af ca. 30 min. varighed. Filmen skal sætte fokus på miljøet og den aktuelle byudviklingen i havne- og kystområderne på Christianshavn og Amager. Filmen ligger i forlængelse af tre tidligere film om Sydhavnen, Inderhavnen og Nordhavnen, der er støttet af Fonden. Filmen vil blive vist på Kanal København og andre lokale TV stationer.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer at de tidligere film og det nye projekt er en god måde at skabe fokus og udbrede kendskabet til miljø og byudviklingen i havneområder til en bredere kreds af borgere i København.  Projektet bør støttes med op til 20.000 kr.

Plan & Arkitektur: De forudgående tre film, hvor oplægget er lavet i samråd med Københavns Kommune, har været af udmærket kvalitet. Det vurderes hensigtsmæssigt, at serien rundes af med en belysning af udviklingen i de to eksisterende havneafsnit. Ved de to foregående film er det vurderet, at de indhøstede erfaringer kan medvirke til at reducere produktionsomkostningerne, der er støttet med 20.000kr.

 

Insdstilling:

Projektet støttes med 20.000 kr. Oplægget til filmen drøftes med Københavns Kommune.

 

5.   Den Vertikale Have

ByhaveNetværket v/ Marijke Zwaan søger om støtte på 200.000 kr. til videreførelse af projektet, der er støttet af Fonden i 2004 med 50.000 kr. til idéudvikling. Haven anlægges på gavlen til Dannebrogsgade 21 ud mod Otto Krabbes Plads. Den består af murværk i tre niveauer med søjlelignende fremspring, der er designet af bygningskeramiker Helle Vibeke Steffensen. Anlægget skal integrere regnvandet fra bygningens tag og rumme levesteder for fugle og insekter. Foran murværket plantes klatre- og slyngplanter, og visse steder på murværket skabes næringsfattige vækstbetingelser for særlige murplanter. Tagvandet løber ned ad muren i render, der tillader vandet at sive ned over søjlerne. Når vandet løber ned over muren sker der iltning og fordampning, og vandet indgår i samspil med murværk, relief og farver. På terræn løber vandet i en snoet bæk til en rensebrønd og et reservoir, hvorfra det kan pumpes tilbage i et nyt kredsløb. Overskydende regnvand nedsives i en faskine. Murværket opføres af genbrugssten bortset fra områderne omkring søjlerne, der er af hårdtbrændt keramik for at modstå vand- og vejrpåvirkning.

Projektet anslås at koste 2,36 mio. kr., hvoraf ca. 430.000 kr. allerede er afholdt til idéudvikling og forprojekt. Ejendommen Dannebrogsgade 21 står for renovering af gavlen, herunder etablering af 5 altaner, som integreres i projektet. Opmuring af gavle m.m. til et beløb på ca. 700.000 kr. er bevilget af Byudviklingspuljen, mens Bikubefonden er ansøgt om et beløb til bygningskeramik. Der er desuden etableret en driftsforening og sikret midler gennem sponsorer m.fl. til 10 års drift.

Fonden ansøges om helt eller delvis støtte til etablering af vandsystemet, som består af rør- og pumpesystem, opsamlingstank, nedsivningsanlæg med rodzone samt vandrende.

Der er iværksat en myndighedsbehandling, og de nødvendige tilladelser er givet eller kan forventes.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at det er et utraditionelt projekt, der kombinerer byøkologi, facadeudsmykning og lokalt engagement. Et af de mest spændende projekter i de sidste år. Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder at projektet bør støttes med det fulde ansøgte beløb (200.000 kr.)

Vej & Park er i forvejen bekendt med projektet, idet vi via Byudviklingspuljen har givet tilsagn om økonomisk støtte på i alt 711.000 kr. til en naturgavl ved Dannebrogsgade. Byudviklingspuljens sekretariat har på møde den 18. juni 2004 bedt ByhaveNetværket tegne en ansvarsforsikring for installationen og indsende dokumentation herfor. Vej & Park har udstedt rådighedstilladelse og sammen med grundejerforeningen Dannebrogsgade 21 givet ByhaveNetværket fuldmagt til at søge om byggesagsbehandling.

Projektet er stærkt lokalt forankret og udmærker sig bl.a. ved, at der er dannet en lokal drifts- og udviklingsforening omkring dette projekt, som fra lokale forretningsdrivende og enkeltpersoner har skaffet driftsmidler for de første 10 år. Det er uvist, hvad der skal ske herefter. Projektet er bemærkelsesværdigt og innovativt og som sådan berigende for såvel bydelen som byen.

 

Plan & Arkitektur finder, at gavlbeplantningen, herunder med vandnedsivning og kunstneriske indslag kan være med til at styrke bygningens og det tilgrænsende byrums arkitektoniske kvalitet. Gavlprojektet kan samtidig være et væsentligt bidrag til diskussionen om øget biodiversitet i storbyen, hvilket er et prioriteret indsatsområde i Københavns Agenda 21 2004-07.

 

Fonden har støttet idéudvikling af projektet i 2003. Projektet bør støttes med det ansøgte beløb til etablering af vandsystem. Det skal inden 31. juli 2005 dokumenteres, at projektet kan gennemføres i sin helhed.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 200.000 kr. til etablering af vandsystem. Det skal inden den 31. juli 2005 dokumenteres, at projektet kan gennemføres i sin helhed.

 

6.   Bykort – Bæredygtig arkitektur i København

Foreningen Byg EcoMap v/ Vibeke Grube Larsen søger om støtte på 250.000 kr. til at færdigudvikle en tematur til bæredygtigt byggeri i København samt at præsentere turen på et bykort. Kortet skal sammenfatte den nyeste viden om økologisk byggeri og forholde denne til arkitektur og æstetik. Ved hjælp af fotos, skitser og tekst skal kortet inspirere brugerne til at opsøge byggerier m.v. langs en rute i byen. Kortet kan herved medvirke til bevidstgørelse af både læg -og fagfolk om værdien af bæredygtigt byggeri og føre til øget efterspørgsel på bæredygtige løsninger. Ruten vil blive indateret på "Dansk Arktekturguide" og herved blive tilgængeligt på Internettet.

Fonden har støttet projektet i 2003 til idéudvikling med 100.000.kr. Definition af og kriterier for bæredygtige byggerier samt udvikling af en ikonografi, der beskriver de bæredygtige elementer, vil tage udgangspunkt i det allerede udførte arbejde.

Det samlede budget for færdiggørelsen af projektet er på 750.000 kr., og der er også søgt om støtte i Realdania. Desuden overvejes sponsorstøtte i forbindelse med reklamering.

Når økonomien er sikret, vil en projektgruppe forestå udvælgelse og beskrivelse af byggerier, grafisk tilrettelæggelse af kortet, fotoarbejde m.v.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at der er behov for en opsamling af, hvad der findes af bæredygtig arkitektur i byen. Kortet bør dog yderligere suppleres med oplysninger om solcelle løsninger i byen. Projektet bør støttes med op til 150.000.

Plan & Arkitektur: Fonden gav i 2003 støtte til idéudvikling og i 2004 tilsagn om støtte på 100.000 kr. til færdiggørelse af temakortet. På grund af omstruktureringer af foreningen Byg EcoMap samt manglende finansiering blev færdiggørelsen af kortet væsentlig forsinket. Tilsagnet blev derfor trukket tilbage, og fortsættelse af projektet henvist til ny ansøgning.

 

Plan & Arkitektur har deltaget som rådgiver i projektets første fase og finder det væsentligt at projektet færdiggøres under nye forudsætninger, idet der pt. savnes en let tilgængelig oversigt over nyere miljørigtig arkitektur i København. Projektets budget beror på støtte fra anden side, hvorfor støtte fra Fonden må betinges af, at projektet kan finansieres fuldt ud.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 150.000 kr. Det skal inden udgangen af juli 2005 dokumenteres, at projektet kan finansieres fuldt ud og at Københavns Kommune deltager med en repræsentant i projektets følgegruppe.

 

7.   Affaldssortering til hverdag og fest

Foreningen Blå Kapel i samarbejde med Københavns Miljø - og Energikontor søger om støtte på 143.000 kr. til udvikling af et koncept for minimering og sortering af affald i kommunens institutionslokaler, når de udlejes til foredrag, fester og kulturelle arrangementer. Ved sådanne arrangementer er det arrangører/gæster, der skal rydde op, uden at have kendskab til institutionens affaldssortering.

Projektet skal udvikle ideer til indarbejdelse af krav til affaldssortering i udlejningskontrakter, instrukser og skiltning i lokaler, nødvendigt indsamlingsudstyr og henvisning til offentlige containere m.v. "Før-situationen" undersøges via grønne gårdmænd og personale, konkrete check af affaldet samt interviews.

Konceptet implementeres på udvalgte Blå Kapel-institutioner, hvor det introduceres for personale og vurderes i forbindelse med forskellige typer af arrangementer.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer at projektet er i tråd med kommunens indsats overfor kommunale institutioner, der skal forbedre deres affaldssortering og påpeger en relevant problemstilling omkring den interne affaldssortering i forbindelse med udlejning af lokaler til fest o. lign. Det vurderes, at konceptudviklingen i høj grad kan baseres på eksisterende viden og informationsarbejde om affald. Projektet bør i stedet fokusere på en praktisk afprøvning i institutioner.  Det anbefales at projektet støttes med et mindre beløb end det ansøgte til udvikling (50.000 kr.) og 25.000 kr. til praktisk afprøvning og materialer. Desuden stilles krav om at Miljøkontrollen deltager med en repræsentant i en følgegruppe for projektet.

 

Indstilling:

Projektet støttes med i alt 75.000 kr. Fokus rettes mod praktisk afprøvning. Miljøkontrollen deltager i en følgegruppe.

 

8.  Udvikling af grønt diplom for nybyggeri og renovering

Boligselskabernes Landsforening (BL) v/Mikael Grinda Rasmussen søger om støtte på 137.350 kr. til i samarbejde med Cenergia og HeFe til at udvikle en diplomordning for den almene sektor, kaldet Grønt Diplom. Diplomordningen er en metode til at opnå dokumenteret kvalitet i miljøarbejdet i boligområder, og ordningen vurderes at fremme et mere hensigtsmæssigt ressourceforbrug og et bedre miljø.

BL har udviklet en diplomordning vedrørende boligadministration og boligafdelinger og ønsker nu som 3. trin at udvikle en diplomordning for nybyggeri og ombygning. Ordningen skal udvikles med udgangspunkt i Green Catalouge, der beskriver den bedst tilgængelige lokale teknologi for byggematerialer inden for 32 områder i et nybyggeri, samt DemoHouse, der er et EU-projekt, der bl.a. skal udvikle minimumskrav og en certificeringsordning for europæisk byggeri.

Projektet omfatter en tilpasning af Green Catalouge's dataark til diplomordningen, opstilling af krav til bygherrer og opbygning af selve diplomsystemet med bl.a. et pointsystem, samt udarbejdelse af ansøgningsmateriale og manual. Materialet bliver tilgængeligt på en hjemmeside. Desuden skal det nye diplomsystem formidles til den almene sektor.

Der er kalkuleret med en egenbetaling fra projektdeltagerne på 130.000 kr.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder, at der er tale om videreudvikling af grønt diplom til også at omfatte nybyggeri og renovering på basis af Green Catalogue og opfylde kravene heri. En diplomordning kan bidrage til at forankre bæredygtighed og fremme miljørigtig byggeri og adfærd i såvel bygge- som driftsfasen indenfor alment byggeri.

Plan & Arkitektur vurderer at en diplomordning kan medvirke til at sikre et mere hensigtsmæssigt ressourceforbrug og et bedre miljø i forbindelse med nybyggeri og ombygning og animere til miljørigtige løsninger af mere vidtgående karakter, end minimumskrav i Københavns miljøretningslinier. En diplomordning kan også være med til at fastholde opmærksomheden om de miljømæssige tiltag, der indgår i byggeriet, og hermed være med til at fremme og fastholde en mere hensigtsmæssig adfærd ved den fremtidige drift.

 

Projektet forventes at kunne bidrage til det løbende arbejde med udvikling af kommunens miljøretningslinier og eventuelt også til igangværende eksterne projekter med udvikling af et system til miljøcertificering af bygninger.  Der er ikke i ansøgningen fastlagt en tidsplan, og Plan og Arkitektur vurderer, at projektet kan afvente eventuel støtte fra ventelistepuljen.

 

Indstilling:

Projektet støttes med op til 137.350 kr. som 1. prioritet fra ventelistepuljen.

 

9.  Bæredygtige legepladser i Københavns Kommune

MH_landAarch v/landskabsarkitekterne Lotte Fjenbo Møller og Berit Ipsen Hansen søger om støtte på 43.234 kr. til oprettelse af en hjemmeside med information til etablering af bæredygtige legepladser.  Hjemmesiden skal give inspiration, information og vejledning om byøkologiens muligheder på legepladsen og hvordan man udformer legepladser til børn og voksne. Det er hypotesen, at ved at tilføre legepladsen, skolegården og børnehavens legeplads et højt naturindhold og "multifunktionalitet" vil det føre til, at nye brugergrupper tiltrækkes samt til øget naturforståelse.

Forundersøgelser om børns legeadfærd, registrant af legepladser, byøkologiens rolle på legepladsen samt løsningsmodeller/forslag er en del af et studieforløb. Støtten går især til formidling: Bearbejdning af materialet til brug for og til etablering af hjemmesiden. Desuden søges om støtte til deltagelse i en konference.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen: vurderer at det er behov for af øge bevidstheden og give inspiration og påpege muligheder til interesserede om byøkologiske muligheder på legepladser. Projektet tildeles 40.000 kr.

Vej & Park: Der er i dag et noget ensidigt, men relevant fokus på legepladssikkerhed. Det er vigtigt med en bredere og mere nuanceret opfattelse af legepladsen som vigtig barndomsarena. Det er derfor klart nødvendigt med inspiration til legepladsindretning. Friluftsrådet har udgivet et idékatalog, som kan downloades fra deres website: http://www.friluftsraadet.dk/files/pdf/naturleg.pdf

Plan & Arkitektur: Projektet bygger på temaer som bæredygtighed, byøkologiske løsninger og naturforståelses samt multifunktionalitet. Et inspirationskatalog med denne indgangsvinkel er ikke Plan & Arkitektur bekendt. En dyrkelse af begrebet multifunktionalitet er på linie med intentionerne i forslaget til Kommuneplan 2005. Fonden kan ikke støtte deltagelse i konferencer.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 40.000 kr. Deltagelse i konference kan ikke støttes.

 

10.   Recirkulering af spildevand hos frisører

Frisør Zenz v/ Anne-Sophie Villumsen søger om støtte på 170.000 kr. til et udviklingsprojekt, der skal understøtte et grønnere frisørfag. Branchen benytter i dag betydelige mængder af problematiske kemiske stoffer, der bl.a. kan føre til allergi og øget kræftrisiko samt til organiske forureningskomponenter i spildevandet. Salonen er en forsøgsvirksomhed, der beskæftiger arbejdsskadede frisører og som arbejder på at få undersøgt miljø- og sundhedseffekter af forskellige produkter, der benyttes i faget.

Projektet skal undersøge om det er miljømæssigt muligt og økonomisk rentabelt at recirkulere spildevandet fra salonen ved elektrokemisk rensning. Dette er en metode under udvikling af Dansk Hydraulisk Institut (DHI), der kan nedbryde en lang række organiske stoffer uden brug af kemikalier.

Første fase er en undersøgelse af spildevandet fra salonen. Derefter gennemføres forsøg med recirkulering i et minianlæg. Hvis dette ikke er muligt undersøges det, om det er økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt med rensning inden udledning til kloak. Hvis forsøget falder positivt ud opstilles der et demonstrationsanlæg i salonen.

Projektet er et samarbejde med Zenz, DHI og Bispebjerg Miljøcenter, der tilsammen bidrager svarende til ca. 125.000 kr.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at der er tale om et spændende udviklingsprojekt med et stort potentiale for vandbesparelser og fjernelse af skadelig kemi i spildevandet. Projektet har stor demonstrationsværdi overfor de øvrige ca. 700 frisørsaloner i København, som er kendetegnet ved et stort vandforbrug og stor udledning af problematiske stoffer (anslået 2 tons pr. år fra 700 frisørsaloner) i forbindelse med hårvask og farvning. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler derfor, at projektet støttes og at der sker en fyldestgørende formidling af projektets resultater.

Plan & Arkitektur finder lønomkostningerne høje samt at både virksomheden og branchen har en betydelig egeninteresse i projektet.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 150.000 kr. Afrapportering og formidling af projektets resultater skal aftales med Fonden.

 

11.  "Ren Haveby" - Kloakering i Havebyen Brønshøjholm 

Haveforeningen v/ fomand Lene Ravn søger om tilskud på 200.000 kr. til etablering af kloakering for de 105 haver. Mange haver har bebyggelse, der overstiger 10 pct. af grundstørrelsen, hvilket medfører krav om lukkede tanke på de enkelte parceller. Der er derfor truffet beslutning om en fælles løsning. På grund af forholdene i haveforeningen vælges en løsning med naturligt tilløb fra parcellerne til et antal skærepumpebrønde (hvor spildevandet findeles), hvorfra spildevandet pumpes til offentlig kloak. Der er tale om en løsning, der er billigere end almindelig kloakering, men dyrere end hvis man afventede offentlig kloakering. Tilskuddet er kalkuleret til at dække differencen mellem de anslåede anlægsudgifter og standardtilslutningsbidraget.

Det anføres bl.a. at erfaringer med denne kloakeringsform kan anvendes andre steder i København samt at anlægget vil føre til en miljøgevinst for Brønshøj Kirkemose, hvortil haveforeningens spildevand tilføres indirekte.

 

Bemærkninger:

Miljøkontrollen vurderer, at der er tale om almindelig kloakering som falder udenfor fondens formål.

Plan & Arkitektur finder, at der efter omstændighederne er tale om et almindeligt spildevandsprojekt.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

12.        Karens Hus og Have

Agendaforening Nord Vest ønsker i samarbejde med Bispeb jerg Miljøcenter og Kulturhuset Bisbebjerg Nordvest at udvikle et økologisk udstillings- og inspirationshus i Karens Hus, som ligger i Lersøparken. Huset skal udvikles som et oplevelses- og mødested for bydelens borgere, hvor der kan fremvises og demonstreres økologiske fremgangsmåder og metoder vedrørende energibesparelser i husholdninger, fødevarer og forarbejdning heraf, affaldshåndtering og genbrug og ikke mindst økologisk havebrug, hvor haven omkring huset skal være et demonstrationsanlæg, og produkterne skal indgå og forarbejdes som led i husets brug.

Der søges om støtte på 250.000 kr.  til istandsættelse af huset, der allerede er påbegyndt. De samlede omkostninger forventes at være godt 1,1 mio. kr. Arbejderne omfatter tagrenovering inkl. isolering, forskellige ombygnings- og renoveringsarbejder på facade m.m., VVS- og elinstallationer og nyt varmeanlæg, toilet og bad samt et drivhus/udestue. Renoveringen gennemføres efter økologiske principper. Der er udarbejdet et skitseprojekt til haven.

 

Bemærkninger:

Miljø og Forsyningsforvaltningen: vurderer at der er tale om et godt lille projekt hvor der spilles på mange byøkologiske strenge og samarbejdes med mange lokale parter i området, hvorfor projektet bør tildeles støtte fra Fonden.

 

Plan & Arkitektur finder ikke, at istandsættelsen af huset bør støttes. Arbejderne er påbegyndt, og der er helt overvejende tale om en almindelig bygningsrenovering. Aspektet "fra jord til bord", hvor økologisk drift af haven, eventuelt suppleret med et samarbejde med etniske kvindegrupper og de nærliggende skolehaver, skal indgå i husets daglige drift, og vurderes ikke tidligere at være praktiseret i bymålstok. Plan & Arkitektur vurderer, at der kan etableres et virkningsfuldt demonstrationsanlæg for økologisk dyrkning og brug af havens produkter, eventuelt med inddragelse af etniske grupper. Støtte til projektet bør rettes mod dette aspekt.

 

 

Indstilling:

Projektet støttes med 150.000 kr. som bidrag til anlæg af demonstrationshave og drivhusveranda. Det skal inden udgangen af juli 2005 dokumenteres, at de pågældende dele af projektet kan iværksættes i 2005.

 

 

13.   Udstilling og demonstration af byøkologiske delelementer

VesterGror ønsker at præsentere eksempler på en række af de økologiske delelementer, som foreningen har udviklet, samlet i tilknytning til foreningens butik. Der vil herved være mulighed for at arbejde med sammenhænge mellem vandopsamling- og rensning, kompostering, udvikling af plantesystemer m.m. sammen med beboere. Disse anlæg skal integreres i karreens gård. På Istedgade i tilknytning til VesterGrors lokaler påregnes opstillet plantebede med mulighed for ophold samt cykelparkering. Der søges om i alt 380.000 kr. til indkøb af materialer m.v.

Ansøgningen er også fremsendt i 2004. Det fremhæves supplerende, at det kommende Agenda 21 center vil have mulighed for at benytte butikken og de forskellige økologiske tiltag som udstillingsvindue i gadeplan.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen: Etableringen af de forskellige byøkologiske delelementer, som der ansøges om, er alle kendte ting. Endvidere er egenfinansieringen kun symbolsk, hvilket ikke er acceptabelt, da projektet primært må anses som et anlægsprojekt for den pågældende karré. Da projektet i høj grad bygger på kendte tiltag og anlægsaktiviteter, mener Miljø- og Forsyningsforvaltningen ikke, at projektet kan betragtes som hverken et formidlings- eller udviklingsprojekt og bør derfor ikke støttes.

 

Vej & Park: Den Byøkologiske Fond har som bekendt givet afslag på ansøgningen i 2004. Den er genfremsendt uændret. Vej & Park anbefaler, at den første del af ansøgningen, der vedrører anlægget i Estlandsgade karreen sendes til nærmere udtalelse hos Grønne Gårde og såfremt disse er positive, at den del af projektet støttes.

Vej & Park anbefaler ikke, at der gives støtte til etablering af de foreslåede beplantninger og bænkepladser i Istedgade.

 

Plan & Arkitektur: Projektet blev afvist af Fonden i 2004.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

14.    Inspirationskatalog for et af byens mellemrum

Karina Juul Larsen, der repræsenterer en tværfagligt sammensat gruppe, søger om støtte på 125.000 kr. til udarbejdelse af et inspirationskatalog for byens mellemrum. Disse områder er ikke planlagte, ofte overgangszoner eller delvis ikke bebyggede områder, der udgør et ikke-ressourcetungt potentiale for byudvikling. Det anføres, at ved at genbruge mellemrummenes eksisterende kvaliteter, bliver byudviklingen en kvalitativ udvikling af byen indefra, der vil være nytænkende i forhold til normal planlægningspraksis.

Som case er valgt et område på Yde Nørrebro mellem Tagensvej, Jagtvej, Lersø Parkallé og Haraldsgade.

Udarbejdelsen af kataloget vil ske ud fra en tværfaglig analyse (med udgangspunkt i projektdeltagernes faglige baggrund), hvorved den vante planlægning og bæredygtighedsbegreber kan få nye perspektiver. Der lægges vægt på kobling mellem forståelsen af bymiljøet og formidlingen af det gennem såvel sproglig som billedmæssig visualisering. Den tværfaglige tilgang skal være med til at supplere den vante planlægningspraksis med nye perspektiver og åbne op for nye inputs, metoder og tilgange.

Idékataloget vil blive præsenteret ved et debatmøde for fagkredse.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen: Finder at det er en god idé med et inspirationskatalog til de endnu ikke planlagte "ubenyttede" arealer og rum for området afgrænset af Tagensvej, Jagtvej, Lersø Park Allé og Haraldsgade.

Plan & Arkitektur finder, at projektet med dets tværfaglige indgang kan åbne op for nye, spændende perspektiver for en kommende planlægningsindsats på Ydre Nørrebro og i tilsvarende områder. Det vurderes dog, at der bør ske en præcisering og lægges større vægt på det byøkologiske indhold i projektet. Idet det forudsættes, at projektet tidsmæssigt kan udsættes til start i august/september foreslås projektet optaget som ventelisteprojekt. Der skal fokuseres på byøkologiske elementer i inspirationskataloget.

 

Indstilling:

Projektet støttes med op til 125.000 kr. som 2. prioritet fra ventelistepuljen. Der skal fokuseres på de byøkologiske elementer.

 

15.   Energistafetten

Miljøtjenesten v/Lisbeth Nielsen søger om støtte på 175.200 kr. til udvikling af energistafetten, der skal give fritidsinstitutioner og klubber lyst til at arbejde med energi og derved øge bevidstheden om energiforbruget blandt børn og unge.

Stafetten skal indeholde forskellige redskaber, vejledning og eksempler på, hvordan man kan gå i gang. Stafetten starter i 6 institutioner, der introduceres til forløbet. Når der er arbejdet i 4-6 uger gives stafetten videre til andre institutioner sammen med de indhøstede erfaringer. I alt regnes der med 24 deltagende institutioner i løbet af et halvt år.

Miljøtjenesten opsamler forløbet og udarbejder på baggrund heraf en idébog, der kan benyttes af andre institutioner.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer at projektet demonstrerer en måde at arbejde med energibesparelser i fritidsinstitutioner og klubber. Selve projektforløbet vurderes som meget kort (4-6 uger), og det er derfor tvivlsomt om der er tid nok til at gennemføre en egentlig kortlægning af energiforbruget og planlægning af energibesparende tiltag. Endvidere er væsentlige elementer af projektet en integreret del af den kommende systematik for miljø- og energiledelse, der forventes indført i alle kommunens institutioner i perioden frem til udgangen af 2008 som følge af Agenda Planens krav om miljøcertificering af alle forvaltninger. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler derfor,a t projektet ikke støttes af midler fra Fonden.

Plan & Arkitektur finder, at der er tale om en aktivitet, der naturligt henh ører under Miljøtjenesten og som derfor ikke kan støttes af Fonden.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

16.                Grøn Jægersborggade – en miljørigtig handelsstandsforening

Jægerborgsgade Handelsstandsforening, der er en nyoprettet forening med ca. 20 medlemmer søger om støtte på 110.000 kr. til en række formål, der skal markere foreningen som miljøbevidst. Det drejer sig om informationsmateriale, etablering af miljørigtige indkøb og transportordning samt iværksættelse af et inspirationsforløb sammen med en proceskonsulent. I budgettet indgår bl.a. produktion af informationsskilte, logo og biografreklame samt indkøb af en Christianiacykel og kontingent til delebilordning. Desuden etableres en pulje til økoprojekter, der skal administreres af foreningen, og der udvikles en fælles indkøbsordning for kontorartikler m.v. En mindre del af udviklingsomkostningerne finansieres af foreningen, som viderefører projektet via kontingentbetaling. Miljøsatellit Ydre Nørrebro deltager som rådgiver for projektet.

 

Bemærkninger:

Projektet er udviklingsorienteret og en utraditionel måde at fremme lokalt miljøarbejde i det private erhvervsliv. Derudover er butikker og handelsstandsforeninger en vigtig interessent i forhold til Københavns Miljønetværks indsats i projekt "grøn butik". Aktiviteterne er meget synlige overfor den "almindelige borger" og fremmer Nørrebro og dermed Københavns Kommunes image som miljørigtig kommune.

Der er tale om et meget spændende og bæredygtigt projekt og Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler at projektet støttes.

Plan & Arkitektur finder, at projektet kan rumme store perspektiver for miljøarbejde i handelsstandsforeninger, men mener, at støtten særligt skal rettes mod idé- og konceptudvikling samt information. Indkøb af en Christianiacykel og kontingent til delebil må anses for rentable investeringer for foreningen. Fonden bør ikke bidrage til foreningens øko-pulje.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 60.000 kr. til idé- og konceptudvikling samt information.

 

 

17.  Skimmelrenovering uden anvendelse af kemi

HeFe – expandet products v/Bettina Fellov øger om 135.094 kr. inkl. moms til afprøvning af en ny metode til skimmelrenovering, hvor skimmelsvampinficerede vægoverflader bestråles med UV-B stråler fra en håndholdt lampe. Formålet er at undgå brug af kemiske midler og store bygningsindgreb. Forsøget gennemføres i 6 boliger med forskellig byggeteknik, skimmelforekomsten analyseres, og der gennemføres bestråling med forskellig intensitet over flere omgange. Projektets resultater formidles til den almene boligsektor via Boligen og Beboerbladet.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder, at det er en spændende idé at bekæmpe skimmelsvampe med bestråling og anbefaler derfor at projektet tildeles støtte.

 

Plan & Arkitektur er bekendt med, at skimmelsvampe er et voksende problem og en følge af, at boligerne gøres mere tætte kombineret med mangelfuld udluftning. En enkel og mere miljørigtig metode til at fjerne svampevækst vil være et stort fremskridt.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 100.000 kr.

 

 

18.   Miljøfremme på kollegier og ungdomsboliger

Agendacenter Sundbyøster v/ Anja Puggård søger om 68.250 kr. til et formidlingsprojekt, der skal fremme miljøhensyn og miljøbevidsthed på kollegier og ungdomsboliger i Sundbyøster. Sådanne boliger er ofte unges entré på boligmarkedet, og det kan på grund af stor udskiftning være vanskeligt at fastholde en miljøprofil. Projektet skal bl.a. videregive erfaringer om ressource- og energibesparelser og betydningen af "korrekt" adfærd, iværksætte netværk kollegierne og ungdomsboligerne imellem for at fremme erfaringsudveksling samt styrke miljøarbejdet. Nøgleordene i projektet er engagement, vilje og samarbejde. Det forventede resultat er udarbejdelse af en informationspjece, et konkret samarbejde med mindst tre kollegier eller ungdomsboliger om nye miljøtiltag samt etablering af et netværk mellem beboere/ansatte i bebyggelserne.

Informationsmaterialet skal udarbejdes sammen med bl.a. FSB og udvalg på kollegierne. Der indhentes teknisk rådgivning. Projektledelse forestås af agendacentret.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder, at der er tale om et projekt rettet mod en relevant målgruppe – de unge – og der er lagt vægt på involvering af brugerne, samarbejde på tværs af kollegier, beboere og personale. Det vurderes at projektet er konkret i forhold til konkrete foranstaltninger med umiddelbart målelige miljøeffekter og samtidigt relevant i forhold til at forankre miljøhensyn på længere sigt.

Det anbefales at projektet støttes og at der stilles krav til, at evalueringen af projektet opnår en form, så det kan anvendes som demonstrationsprojekt.

Plan & Arkitektur finder det vigtig at unge, der er nye på boligmarkedet, introduceres til mljørigtig adfærd.  Det vurderes, at projektet falder ind under agendacentrets arbejdsområde, hvorfor det budgetterede beløb til projektledelse bør reduceres.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 50.000 kr. Formen for afrapportering aftales med Miljøkontrollen.

 

 

19.        Økologisk marked på Melchiors Plads – Udvikling af markedskoncept

Østerbro Markedslaug v/ Anette L. Pedersen (nu Agenda 21 Center Østerbro) søger om støtte på 160.500 kr. til videreførelse af torvedage i august/september 2005 samt en udvikling af konceptet. Målet er at udvide antallet af stadeholdere til det dobbelte og ud over det overvejende fødevareprægede marked få opbygget et netværk af samarbejdspartnere af institutioner, foreninger og virksomheder, der arbejder med miljø og energi eller sælger løsninger inden for miljøenergi og affald. Herved kan der ske information om økologi og bæredygtige løsninger på bylivets ressourceforbrug og samtidig opnå øget afsætning af disse lokalt.

 

Støtten skal anvendes til koordinering og opbygning af partnerskab, annoncering, informationspjece samt indkøb af markedstelte. Der er tillige søgt om støtte fra Landbrugsrådet og Simon Spiesfonden.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder at selvom ansøgningen ikke direkte understøtter kommunens miljømål om 75% økologi i egne institutioner bidrager projektet i positiv retning  til at understøtte intensioner om rent drikkevand i fremtiden, idet borgernes kendskab til og indkøb af økologiske fødevarer forventes fremmet via projektet. Det anbefales derfor, at projektet tildeles støtte med krav om, at der ved selve arrangementerne og ved annoncering af samme, tydeligt fremgår at projektet er støttet af Københavns Kommunes Byøkologiske Fond.

 

Vej & Parks Driftskontor, Distrikt 4 ved Åse Olsen tlf. 33 66 34 56, behandler i øjeblikket en ansøgning fra Østerbro Markedslaug om tilladelse til at afholde torvedagene på Skt. Jacobs Plads. Under forudsætning af at denne tilladelse opnås, anbefaler Vej & Park at projektet støttes.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har i 2004 støttet udvikling af markedskonceptet, herunder indkøb af markedsboder, med 70.000 kr. Der har været afholdt markeder hver lørdag i august og september samt et julemarked. Markedet har helt overvejende omfattet økologiske fødevarer.

Plan og Arkitektur finder, at markedsføring af miljø- og energitiltag i forbindelse med torvedagene er en spændende idé og en mulighed for at skabe interesse for energirigtige løsninger i boliger i en bredere kreds. Det vurderes dog, at en videreudvikling af markedskonceptet i høj grad kan baseres på de allerede indvundne erfaringer, samt at der er tale om at involvere helt overvejende kommercielle firmaer med en egeninteresse i at deltage. Støtte bør derfor begrænses til koordinering og opbygning af nye partnerskaber og informationsmateriale til formidling og planlægning af miljørigtige energiløsninger.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 50.000 kr. til opbygning af nye partnerskaber. Sponsorering fra Fonden skal fremgå.

 

 

20.   Interaktivt Miljømagasin

Nørrebro Radio v/ Bent Jensen søger om støtte på 182.100 kr. til at udbrede kendskabet til og brugen af kommunikationsmulighederne på www.composten.dk og i Nørrebro Radio. Der dækkes tre hovedemner: Aktualitetsafsnit med historier fra virkelighedens miljøverden, præsentation af månedens kommunalpolitikere (fra Miljø- og Forsyningsudvalget) samt portræt og anmeldelse af agenda 21 centres m.fl.'s hjemmesider. Det forventes, at kendskabet til hjemmesiderne øges og hermed kendskabet til miljødebatten i København.

Der er søgt om driftsstøtte af hjemmesiden www.composten.dk i Agenda 21-puljen. Drift af Nørrebro Radio støttes af Kulturministeriet i 2005. Projektet vil blive udført af professionelle journalister.

 

Bemærkninger

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder, at anvendelsen af både Internet og radio i formidling af miljøbudskaber er en spændende metode til at øge kendskabet og indsigten om miljø hos borgerne. Der er primært tale om miljøkommunikation og ikke byøkologi.

 

Plan & Arkitektur finder ikke, at projektets med sin meget brede indgangsvinkel til miljøforhold kan forbindes med byøkologi. Det bør derfor ikke støttes.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

21.  Hvor, Hvorfor og Hvordan kan du handle økologisk i København – inspiration og information på gader og stræder

Økologiske Igangsætter søger om støtte på 322.000 kr. til planlægning og gennemførelse af 6 arrangementer i københavnske bydele om økologiske fødevarer med tilhørende busture til forskellige producenter på Sjælland. Ét af arrangementerne er et økologisk marked på Frederiksberg. Informationen skal fokusere på kvalitetsmæssige forskelle på økologiske fødevarer, og hvor man finder de bedste og friskeste. Rammen om arrangementerne er Økologiske Igangsætteres madvogn og formidlingstelt. Busturene har bl.a. til formål at øge kendskabet til mindre producenter samt anskueliggøre, hvordan produkterne dyrkes med hensyntagen til miljøer og dyrevelfærd. Der vil blive udarbejdet forskelligt informationsmateriale til uddeling med opskrifter o.lign.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder, at projektet er et godt initiativ og understøtter de kommunale miljømål om at sikre rent drikkevand i fremtiden. Projektet bidrager således positivt til at fremme borgernes forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at indkøbe økologiske fødevarer. Det ansøgte beløb vurderes dog som meget højt (56.000 kr.) pr. arrangement samt at busture helt overvejende bør baseres på brugerbetaling. Det indstilles endvidere, at der udarbejdes mål og succeskriterier for arrangementer – specielt hvad angår antallet af deltagere, ligesom der stilles krav til at ved selve arrangementet og ved annoncering af disse, skal det tydeligt fremgå at projektet er støttet af Københavns Kommunes Byøkologiske Fond.

 

Plan & Arkitektur: Fonden kan ikke støtte et arrangement på Frederiksberg.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 150.000 kr. til arrangementer i Københavns Kommune. Sponsorering fra Fonden skal fremgå.

 

 

22.        Reetablering af Christianshavns Skoles skolegård

Skolebestyrelsen v/ formand Anja Clausen søger om støtte til reetablering af skolegården efter at have været byggeplads. Reetableringen omfatter 12 delelementer der strækker sig fra bænke, halvtag og boldbur til regnvandstønder og etablering af en sø med rodzoneanlæg. De samlede udgifter er kalkuleret til 365.500 kr., og der er desuden søgt om støtte fra bl.a. Københavns Kommunes legepladspulje.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer,  at der er tale om en traditionel renovering af udearealer, som ikke bør støttes af fondens begrænsede midler.

 

Vej & Park anbefaler, at delelementerne kunstig sø/rodzoneanlæg  (pkt. 2) og regnvandstønder (pkt. 7) vurderes af Miljøkontrollen. Skolen bør også redegøre for, hvordan de mange delelementer sikres passet og plejet i fremtiden, så de ikke forfalder og fremstår uplejede.

Generelt vurderes den samlede, anslåede pris at være fastsat for lavt.

Vej & Park kan ikke vurdere den gartneriske del af projektet, der er al for sparsomt behandlet og foreslår, at fonden i første omgang støtter projektet med 50.000 kr. til honorar til landskabsarkitekt til udarbejdelse af et egentligt projektforslag, hvori der samtidig redegøres nærmere for det gartneriske indhold og økonomien. Vi foreslår også, at fonden opfordrer skolen til at søge igen på baggrund af et projektforslag, og at der i en ny ansøgning redegøres for, hvordan en ny, grøn skolegård sikres pasning og vedligeholdelse i fremtiden.

 

Plan & Arkitektur finder, at der er tale om en almindelig legepladsrenovering efter byggeri med få og velkendte byøkologiske elementer. Det vurderes samtidig, at reetableringen af legepladsen bør være en del af det samlede renoveringsprojekt. Projektet bør derfor ikke støttes.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

23.    Sundt og grønt badehus - Sofiebadet

Foreningen Christianshavns Agenda 21, Bade- og Sundhedshus, Bryggegruppen, søger om 43.750 kr. Beløbet skal anvendes til undersøgelse af vandbehandlingsmetoder, der kan fjerne skadelige stoffer ved rensning af vand fra badebassiner, der recirkuleres, samt muligheder for anvendelse af regnvand. Der satses på at finde frem til metoder, der er meget lidt pladskrævende og mest skånsomme for de badende og det ydre miljø. Der er taget kontakt med producenter og teknikere om mulige løsninger. Støtten skal anvendes til vurdering og afprøvning af de forskellige muligheder samt til kontakt med myndigheder.

 

Bemærkninger: 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder at det er tale om et interessant projekt, som er i overensstemmelse med kommunens intentioner om at reducere grundvandsforbruget og anvendelsen af farlige kemikalier.

Der er dog tale om et kompliceret område. Dette både myndighedsmæssigt – der er f.eks. krav om drikkevandskvalitet i badevand men også teknisk – der forskes meget i forskellige renseteknikker blandt andet på teknologisk institut. Det vurderes at projektet ikke har mulighed for at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelse, hvorfor de  anbefales, at projektet ikke støttes.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har i årene 2001-04 støttet udviklingen af Sofiebadet med i alt 444.000 kr. Støtten har været rettet mod ideudvikling og skitseprojektering, særligt i relation til økologisk renovering af det fredede hus og interiør samt særligt eksperimenterende energibesparende løsninger som klimaskærm af energiglas.  I forbindelse med ansøgning i 2002 er det betinget, at støtten ikke anvendes til et påtænkt anlæg til rensning af gråt spildevand, der ikke vil kunne myndighedsgodkendes. Projektet bør derfor ikke støttes.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

24.             Leg og læring i grøn skolegård

Sønderbro Skole v/inspektør Henning Sørensen søger om støtte på 110.000 kr. som bidrag til omlægning af skolegården til naturlegeplads. ByhaveNetværket har udarbejdet et skitseprojekt, der indeholder enkelte byøkologiske elementer, bl.a. opsamling og rekreativ anvendelse af regnvand. Planlægningen og etableringen af naturlegepladsen skal indgå i et undervisningsforløb, hvor lærere og elever instrueres af anlægsgartner/landskabsarkitekt/naturvejleder.

Det samlede budget for anlægget er på 1,5 mio. kr. Støtte fra Fonden skal anvendes til undervisningsmaterialer, rådgivning fra professionelle samt vikardækning i forbindelse med temadage.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder at der er tale om et godt projekt, men betragter det primært som en almindelig renovering af en legeplads, som Fonden ikke kan yde støtte til.

 

Vej & Park er i forvejen bekendt med projektet, idet vi via Byudviklingspuljen har givet tilsagn om økonomisk støtte på i alt 900.000 kr. Der redegøres tilstrækkeligt for den gartneriske del af projektet, og vi kan anbefale, at fonden bakker økonomisk op omkring projektet. En forudsætning for regnvandsopsamling er en endelig godkendelse fra Miljøkontrollen.

 

Plan & Arkitektur finder, at der er tale om en almindelig naturlegeplads med kendte og afprøvede byøkologiske elementer. Formidling af naturforståelse over for børn i forbindelse med temadage bør kunne rummes i skolens program.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

25.   Trafikadfærdskampagne i Ravnsborggade Kvarter

Agenda 21 Center Indre Nørrebro søger om 253.988 kr. til at gennemføre en kampagne, der positivt og humoristisk gør opmærksom på boligområdernes problemer og konsekvenser af den enkeltes trafikadfærd. Kampagnen gennemføres i Ravnsborggade-kvarteret, men kan også anvendes i andre områder, hvor der er vedtaget trafiksanering. Kampagnen skal rettes mod alle former for trafikanter, og målet er at imødegå hensynsløs trafikadfærd og et bedre miljø i lokalområdet. Kampagnematerialet omfatter bannere, plakater, flyers og postkort samt pressedækning, fotokonkurrence og gadeteater.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at der er tale om et spændende, anderledes og sjovt projekt som kan bidrage til at sætte lokal fokus på trafikale problemer og udnyttelse af byrummet. Projektet forsøger at gøre en konkret indsats i forhold til et problem som er formuleret som indsatsområde både i Trafik- og Miljøhandlingsplanen og i Rådet for Større Trafiksikkerhed, som ligger udenfor Fondens område og bør i stedet støttes af Miljøtrafikugen.

Plan & Arkitektur: Vej & Park har oplyst, at Agenda 21 Center Indre Nørrebro også har søgt om støtte fra Miljøtrafikugen. Denne ansøgning omhandler også aktiviteter som fotokonkurrence, gadeteater m.v.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

26.   Idékatalog for styrkelse af rekreative værdier ved Søerne

Agenda 21Center Indre Nørrebro søger om støtte på 115.000 kr. til gennemførelse af en dialogproces med brugere og interessenter, der skal danne grundlag for en nytænkning af de rekreative muligheder ved Søerne ud fra en bæredygtig synsvinkel samt tilgodese den brede vifte af brugere. Processen skal resultere i et idékatalog med forslag til naturforbedring og bredere variation af opholdsarealer med mulighed for øget biologisk mangfoldighed, nedbringelse af støjniveauet fra trafik samt give mulighed for nye udfoldelsesmuligheder som badning fiskeri og sejlads.

Projektet startes op på Miljø Festival 2005. Der gennemføres annoncering, udarbejdes PR-materiale og afholdes to borgermøder. Proces og udarbejdelse af idékatalog forestås af arkitekt Anne-Line M. Sutcliffe.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder det er en god idé at nytænke mulighederne ved søerne ud fra en bæredygtig synsvinkel, naturforbedring, grønne korridorer, biotoper m.m. samt støjafskærmning mod Nørre Søgade. Projektet er spænende, men Miljø- og Forsyningsforvaltningen betragter det som et område, der ligger udenfor Fondens formål.

 

Vej & Park: Søerne med omgivende veje og stier er fredet i henhold til "Fredningsdeklaration vedrørende Søerne" af 3. maj 1966.

Det fremgår bl.a. af fredningsdeklarationen, at der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet må

foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af Søerne eller i disse vandarealer anbringes faste indretninger, herunder forankrede både, flåder, pramme og lignende. Ligeledes må der ikke på det fredede landareal – søbred – anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter samt foretages væsentlige ændringer i terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

Alt i alt vil det sige, at alle ændringer af søerne og de omgivende veje og stiers nuværende karakter ikke kan udføres uden, at der foreligger en dispensation fra fredningsdeklarationen.

Alle søerne er endvidere omfattede af de generelle beskyttelsesbestemmelser i Naturbeskyttelseslovens § 3. Dvs. der ikke må foretages ændringer af tilstanden i søerne. Dette medfører, at alle projekter i søerne kun kan udføres, hvis der både foreligger en godkendelse af Fredningsnævnet for København og en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Landarealerne ved søerne inkl. veje og stier er endvidere omfattede af beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 16 (beskyttelseslinier ved søer over 3 ha). Dvs. der må ikke placeres bebyggelse og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor beskyttelseszonen. Dette medfører, at alle projekter på landarealerne omkring søerne kun kan udføres, hvis der både foreligger en godkendelse af Fredningsnævnet for København og en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16.

                                                   
Plan & Arkitektur: Søerne er et væsentligt strukturelt og rekreativt element af betydning lokalt og for København som helhed. Både fredningsmæssige og byarkitektoniske hensyn sætter snævre grænser for forandringer og implementering af nye rekreative funktioner. Det er Plan og Arkitekturs vurdering, at der ikke gennem en lokalt orienteret dialogproces bør skabes forventninger om nye rekreative tiltag eller ændringer af det bestående miljø, som ud fra bevaringshensyn og fredningsdeklarationer ikke kan forventes realiseret.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke.

 

 

27.     Udvikling og markedsføring af Københavns Delebiler

Københavns Delebiler v/Liselotte Ley søger om støtte på 365.475 kr. til videreudvikling af det bestående koncept samt yderligere eksponering og promovering af foreningen. Konceptudviklingen omfatter inddragelse af foreninger, institutioner og virksomheder i ordningen samt en udvikling og automatisering af bookingsystemet. Til markedsføring udvikles præsentationsmateriale til brug for informationsmøder om etablering af lokale klubber samt en DVD. Desuden gennemføres kampagner i forbindelse med Miljø Festival 2005 og i efteråret 2005 via annoncering m.v. i alle Københavns 15 bydele.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen udtaler, at der eksisterer flere delebilsordninger for private på kommercielle vilkår og det fremgår ikke klart i ansøgningen, hvordan denne delbilsordning adskiller sig fra de kommercielle. Det ser ud til at der er tale om videreudvikling af delebils konceptet til fra private kundegrupper til nye som daginstitutioner, virksomheder og foreninger.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har i 2003 støttet udviklingen af en opstartspakke med 105.000 kr. Det vurderes, at dette udviklingsarbejde i hovedsagen kan genanvendes i forbindelse med en opstartspakke for virksomheder, samt at virksomhedernes kontingent bør kunne dække eventuelle merudgifter.

 

Indstilling:

Projektet støttes ikke

 

 

28.   www.baggaardsguiden.dk

MH_LandArch v/ Lotte Fjenbo Møller og Berit Ipsen Hansen søger om støtte på 79.500 kr. til at udvikle et værktøj til brug for alle, der ønsker at forny baggårde ud fra økologiske principper. Det skal ske gennem indsamling og bearbejdning af viden om økologiske delløsninger og gennemførte byøkologiske gårdprojekter i København samt udvikling af en hjemmeside, der skal formidle viden og erfaringer om teknikker, holdbarhed, ressourceforbrug, naturindhold og etablering mm., herunder om enkelttiltags styrker og svagheder. Målet er at belyse byøkologiens muligheder i baggårdene i storbyen og herigennem de positive effekter fra ressourcebesparelser til øget livskvalitet.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen: Ingen bemærkninger

 

Grønne Gårde kan kun bifalde, at konkret viden om byøkologi i tætte byområder/baggårde bliver lettilgængelige i en seriøs, anvendelig form. Den vedlagte skitse til hjemmesidens opbygning indeholder fornuftige, om end ikke alle de emner, der kunne tænkes indenfor emnet. F.eks. burde valg af materialer til skure og hegn og overfladebehandlinger af samme også indgå.

De medtagne emner bærer præg af at vedrøre landskabsarkitekters typiske arbejdsområder.

 

Plan og Arkitektur har ikke kendskab til hjemmesider om anlæg af gårde, som har karakter af idékatalog med anvisninger, der kan benyttes frit af beboere og boligforeninger. www.baggårdsguiden.dk kan især have betydning, når der anlægges gårde i mindre målstok, og projektet bør derfor støttes. Der bør endvidere også indgå anvisning på haveanlæggenes drift og vedligeholdelse, herunder uden brug af kemi og handelsgødning.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 75.000 kr. Driftsaspekter inddrages i idékataloget.

 

 

29.  "Vand og By" – en partnerskabsorienteret vandsparekampagne

FSBbolig v/ Christian Kierkegaard søger om støtte på 280.000 kr. til gennemføre en vandsparekampagne i foreningens ca. 15.000 lejemål, hvoraf 12.800 ligger i Københavns Kommune. Målet er at opnå en besparelse på 10 pct. i forhold til et gennemsnitligt forbrug på 160 l/pers./dag. Dette skal ske ved en styrkelse af beboernes bevidsthed om vandbesparende adfærd samt en kortlægning af behovet for tekniske løsninger.

Projektet har et samlet budget på 364.000 kr. Den væsentligste del af beløbet skal anvendes til informationsvirksomhed.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder, at partnerskabssamarbejde mellem FSB, KK, KE, A 21 centre og beboere er en god idé når det gælder ressourcebesparelser som f.eks. vandbesparende adfærd. Der er dog ikke tale om nogen nye byøkologiske elementer, hvorfor det ikke anbefales at støtte projektet.

 

Plan & Arkitektur: FSBbolig har i 2002 og 2003 modtaget støtte på i alt 300.000 kr. til udvikling af miljøstyringsværktøjer samt til styrkelse af kulturelle og sociale formål gennem iværksættelse af forskellige miljøaktiviteter i foreningens ejendomme. Det vurderes, at yderligere redskabsudvikling og kampagner bør nedprioriteres frem for gennemførelse af konkrete vandbesparende foranstaltninger. Det skønnes, at det meget store vandforbrug (ca. 30 pct. over kommunegennemsnittet) vil kunne reduceres væsentligt gennem traditionelle og højt rentable virkemidler, herunder også installation af individuel måling, hvor der pt. kan opnås offentligt tilskud.

 

Indstilling

Projektet støttes ikke.

 

 

30.  Fremme af en grøn indkøbspolitik i København og i andre kommuner

Det Økologiske Råd v/Christian Ege søger om 70.000 kr.  til fremme af en grøn indkøbspolitik i kommunerne, særligt gennem uddannelse af indkøbere. Projektet omfatter både direkte vareindkøb som udbud af tjenesteydelser. Det er målet gennem gode eksempler fra København og andre kommuner at fremme motivationen både blandt indkøbere, politikere og institutioners brugerrepræsentanter.

De gode eksempler præsenteres i en video og et tilhørende hæfte. Der annonceres herom i kommunernes personaleblade samt i relevante tidsskrifter. Projektet er budgetteret til i alt 175.000 kr., hvoraf det resterende beløb er finansieret bl.a. gennem ELFOR's pulje til energibesparelser.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder at der tale om et spændende formidlingsprojekt, som vil udbrede kendskabet til gode eksempler og succesfulde historier om indførelse af grønne indkøb fra kommuner – herunder især Københavns Kommune. Formidlingen vil synliggøre udfordringer og fordele ved grønne indkøb og derved medvirke til at inspirere og motivere indkøbere til at handle miljørigtigt. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler at projektet tildeles støtte med krav om at der bygges på mange og gode eksempler fra Københavns Kommune.

 

Plan og Arkitektur: Projektet blev i 2004 indstillet til støtte på 70.000 kr. fra ventelistepuljen. Beløbet kom ikke til udbetaling.

 

Indstilling:

Projektet støttes med 70.000 kr. Det forudsættes, at projektet tilpasses med primær fokus på København efter nærmere aftale med Miljøkontrollen

 

31.   "Tjernobyl – 20 år - 20 liv"

Earth Vision v/Mads Eskesen søger om støtte på 300.000 kr. til gennemførelse af en udstilling og en konference på 20-årsdagen for katastrofen i Tjernobyl. Arrangementerne skal henlede opmærksomheden på, hvordan en storby som København på en bevidst og ansvarlig måde kan håndtere en miljøkatastrofe af globalt omfang samt fastholde fokus på væsentlige emner som energipolitik og vedvarende energiforsyning, miljø og helbred, åbenhed og demokrati, beslutninger og beredskab samt internationalt samarbejde.

Med udgangspunkt i 20 historier om mennesker, hvis liv er blevet ændret på grund af Tjernobyl-katastrofen, skal udstillingen lægge op til en nutidig forståelse og en læreproces. Historierne vil blive suppleret med film, modeller og installationer med baggrundsoplysninger samt kunst oplevelsestiltag.

Den 2 dages konference vil behandle emner fra udstillingen som energipolitik, katastrofehåndtering, beslutningsprocesser og internationalt samarbejde samt miljø, helbred og sundhedstilstand.

Projektets samlede budget er på ca. 1,4 mio. kr. Beløbet forudsættes i det alt væsentlige dækket ind fra fonde elle tjenesteydelser fra samarbejdspartnere.

 

Bemærkninger:

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder det er en spændende idé at formidle problemstillinger og debatindlæg om hvordan København kan håndtere en global miljø-katastrofe, med hensyn til energiforsyning, sundhed, demokrati og katastrofeberedskab med udgangspunkt i en udstilling af billeder og menneskeskæbner 20 år efter Tjernobyl-ulykken samt med en tilhørende konference. Det vurderes, at projektet på en utraditionel måde kan bidrage til at gøre en global problemstilling lokal og nærværende for københavnere, som dagligt lever med Barsebäck tæt inde på livet. Der er tale om et anderledes og utraditionelt projekt, som kan give stof til eftertanke i københavnernes hverdagsliv. Projektet bør tildeles støtte fra Fonden.

 

Plan & Arkitektur: Fonden har i tidligere år støttet projekter, der på utraditionel vis anskuer miljø- og byøkologitemaer på nye måder. Det drejer sig bl.a. om formidling af miljøbudskaber via events, billedkunst og teater, som kan være med til at sætte fokus på og skabe forbindelse til arkitektoniske/æstetiske og sociale elementer i byøkologien.

Plan & Arkitektur vurderer, at projektet på lignende måde kan være med til at flytte grænser og udvide byøkologibegrebet. Fonden bør ikke prioritere at give det fulde ansøgte beløb i støtte. Støtten bør rettes mod udstillingen og det må forudsættes, at denne del af projektet kan finansieres fuldt ud. Såfremt Rådhushallen som ønsket kan benyttes, vil visse dele af de budgetterede udgifter til udstillingen kunne reduceres (udstillingsvægge, belysning).

 

Indstilling:

Projektet støttes med 125.000 kr. til udstilling. Det skal inden den 31. juli 2005 dokumenteres, at den støttede del af projektet kan finansieres.

 

ØKONOMI

Midlerne i Københavns Kommunes Byøkologiske Fond stilles til rådighed af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen med hver 750.000 kr.

 

MILJØVURDERING

De modtagne ansøgningers miljøindhold er vurderet i forhold til Fondens ansøgningskriterier. Det er ikke fundet relevant at vurdere de indstillede ansøgningers miljøkonsekvenser hver for sig eller samlet på projektstadiet. Et overblik over de støttede projekters resultater vil fremkomme med Fondens årsberetning 2005.

 

BILAG VEDLAGT

Kopi af ansøgningerne fremsendes med dagsordenen.