Den Byøkologiske Fond

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 6. maj 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

2.      Godkendelse af årsberetning 2003

 

BØF   2/2004  J.nr. 372-0001-99

 

 

INDSTILLING

Plan & Arkitektur indstiller, at vedlagte årsberetning 2003 samt indstilling til Bygge- og Teknikudvalget og Miljø og Forsyningsudvalget vedrørende årsberetningen godkendes.