Du er her

Om Sikker By-programmet

Københavns Kommune arbejder for at sikre koordination og skabe synlighed omkring den kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats.

Det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune dækker over en lang række aktiviteter, der hver dag foregår overalt i byen. Det udføres af mange forskellige medarbejdere og andre med tilknytning til kommunen, hvad enten det er på skolerne, i ungdomsklubberne, i de udsatte boligområder, i sports- og idrætsklubberne, i lokaludvalgene eller som en naturlig del af hverdagen blandt de mange øvrige medarbejdere, der dagligt møder borgerne.

Sikker By Programmet dækker således over en meget bred vifte af aktiviteter og projekter, som er forankret i alle kommunens syv forvaltninger. Sikker By Programmet er etableret med bred politisk opbakning, og i samtlige forvaltninger sikres ejerskabet over programmet gennem en særligt nedsat styregruppe for Sikker By, der består af direktører fra de syv forvaltninger, samt Københavns Politi og SSP-København. Programmet tilrettelægges af en programgruppe, der består af faglige medarbejdere fra de syv forvaltninger.

Arbejdet i Programgruppen sikrer, at der sker koordinering mellem kommunens forvaltninger, Københavns Politi og andre samarbejdsparter. Programgruppen sikrer også, at den kriminalpræventive indsats tilrettelægges ud fra et samlet billede af alle kommunens aktiviteter og projekter. I Sikker By Programmet fokuseres der på de tiltag, som har den største effekt og som viser de bedste resultater, hvilket der løbende måles på.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.