Selvejende plejehjem

Inspiration til konkrete initiativer, hvormed selvejende plejehjem kan lade plejehjemmets identitet og værdigrundlag komme til udtryk.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der 27 selvejende og 14 kommunale plejehjem. De selvejende plejehjem er således en væsentlig del af kommunens plejeboligtilbud. Der er et mangeårigt og velfungerende samarbejde mellem kommunen og de selvejende plejehjem. Samarbejdet tager udgangspunkt i et fælles ønske om at understøtte kvalitet og velfungerende drift samt at skabe et godt liv for beboere i plejebolig.

Kontakt