1. Fødevarebakker af plast skal genanvendes lokalt i København

  Allerede fra begyndelsen af det nye år vil københavnerne kunne købe madvarer i bakker lavet af genanvendt plast fra København. Ordningen skyldes et nyt, dansk partnerskab, som for første gang vil demonstrere et lukket kredsløb for fødevarebakker på dansk jord. Hvert år sælges mange tusinde tons

 2. København skyder klimafestival i gang, når internationalt klimatopmøde rykker til byen

  København inviterer til klimafestival, når byen fra 9.-12. oktober er vært for det internationale klimatopmøde C40 World Mayors Summit 2019. Over 90 events og aktiviteter i klimaets navn løber af stablen, når København i fire dage i oktober sætter spot på, hvordan vi alle kan leve mere bæredygtigt

 3. Københavns Kommune styrker samarbejdet om et bedre klima

  Nyt samarbejde skal bidrage til at gøre København CO2 neutral i 2025. Elever på en af kommunens folkeskoler deltager i projektet. I de store danske kommuner findes skolebygninger, der ikke ”taler” sammen.  Vand- og luftfugtighedsmålere samt varmevekslere kommunikerer ikke i det samme elektroniske

 4. Indkøb og levering af skabe til farligt affald

  Indkøb og levering af ca. 1.000 stk. skabe til farligt affald til anvendelse ved mindre ejendomme i Københavns Kommune Københavns Kommune vil, for at øge serviceniveauet for borgerne og for at øge indsamlingen og udsorteringen af farligt affald fra husstande, indføre anvendelsen af små selvbetjente

 5. Københavnere får en håndsrækning til at sortere mere affald

  To nye tiltag skal hjælpe københavnerne til at sortere mere affald til genanvendelse De fleste københavnere vil gerne sortere deres affald. For mange kan det dog være svært at finde plads til de forskellige typer affaldsbeholdere i de små bykøkkener, og så bliver den nemme løsning at smide det hele

 6. Støjpolitik

  Københavns støjpolitik giver et overblik over kommunens væsentligste regulering af støjkilder i byen. I København er der mange kilder til støj. Der er vejtrafik, lyde fra arbejdsmaskiner på byggepladser og musik fra værtshuse, restauranter og udeserveringer. Men også udendørs musikarrangementer og

 7. København holder fast i den grønne biopose

  Efter undersøgelse: Københavns Kommune beholder den grønne biopose, fordi den er bedst for miljøet og giver den reneste sortering Miljøhensynet vejer fortsat tungest i København, når det gælder spørgsmålet om, hvilken type affaldspose der skal indgå i den kommunale bioaffaldsordning. Københavns

 8. Sydhavn Genbrugscenter

  Administration Kontakt Sydhavn Genbrugscenter Bolig Erhverv Miljø Vesterbro/Kgs. Enghave Teknik- og Miljøforvaltningen Bådehavnsgade 50 2450 København SV Danmark Skriv besked Hjemmeside

 9. Klima

  Administration Klimaenheden arbejder med klima og CO2-neutralitet, stormflodssikring og international vidensdeling. Miljø Teknik- og Miljøforvaltningen Danmark Skriv besked

 10. Paragraf 19-ansøgning efter miljøbeskyttelsesloven

  Hvis du både har ren jord og forurenet jord i dit projekt, skal du genanvende den rene jord inden den forurenede jord. Vejledende tjekliste til ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens § 19   Stamdata Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer

Sider