1. Nye kriterier for uddeling af frivillighedsmidler

  Det blev blandt andet besluttet at reservere 1 million af puljens midler til projekter med fokus på ”beskæftigelse og frivillighed”. Den hidtidige praksis med fordeling af §18-midlerne, hvor der gives penge til så mange projekter som muligt frem for fuld bevilling til færre projekter, fastholdes.

 2. Organisationer får 8 mio. kr. til at hjælpe udenlandske hjemløse

  Syv frivillige organisationer har fået i alt otte millioner kr. til at hjælpe særligt udsatte migranter de næste fire år. Pengene skal blandt andet bruges til rådgivning, sundhedshjælp, overnatningspladser og hjælp til en tilbagevenden til hjemlandet. De otte millioner kr. er en del af kommunens

 3. Fordeling af økonomisk støtte til julearrangementer

  Socialudvalget uddeler hvert år økonomisk støtte til væresteder, varmestuer og frivillige, der holder julearrangementer for udsatte borgere. I år har der været 344.900 kr. til fordeling blandt 65 ansøgere. Socialforvaltningen giver økonomisk støtte til julearrangementer, der omfatter forvaltningens

 4. Penge til frivillige foreninger i København

  Socialudvalget uddeler hvert år de såkaldte § 18 midler, der er økonomisk støtte til frivillige foreninger, der udfører frivilligt arbejde. I 2016 er den samlende pulje for § 18 midler 16,6 mio. kroner. Herfra gives 11,9 mio. kroner til frivillige foreninger, 1,6 mio. kroner til finansiering af

 5. Ildsjæl i Dansk Blindesamfund modtager årets Handicappris

  Der lød et gisp for enden af det lange bord, da det gik op for 74-årige Åse Sølberg, at hun modtager af Københavns Kommunes Handicappris. Godt nok var der dækket flot op hos Klub 2 på Thorsgade på Nørrebro, og alle vennerne var samlet. Men Åse havde ikke regnet med, at al det postyr var til ære for

 6. De cykler på Musvågevej

  Selvom Ellen Olsen sidder i kørestol, så er hun alligevel en af Københavns mange cyklister. For på bostedet Musvågevej i Nordvest har Lars Terkildsen og hans kollegaer nemlig åbnet dørene for frivillige, der cykler ture med beboerne.  ”Tanken bag projektet er egentligt todelt,” fortæller

 7. Frivillighed som metode i socialt arbejde

  I Ressourcecenter Ydre Nørrebro er tanken om at samskabe med frivillige og civilsamfundsaktører en del af centrets DNA. Lige fra starten har centret åbnet døren for en bred palet af foreninger og frivillige organisationer og dermed givet udsatte unge med minoritetsbaggrund mulighed for at stifte

 8. Søg økonomisk hjælp til julearrangementer

  Sociale tilbud, frivillige og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde, kan søge om økonomisk støtte til arrangementer. Julestøtten går til julearrangementer for mennesker med sociale vanskeligheder. Julestøtten bliver hvert år fordelt med særligt øje for, at flest muligt får glæde af

 9. Uden arbejde? Du må gerne være frivillig

  Også imens du modtager en ydelse fra det offentlige fx dagpenge eller kontanthjælp. Mange tror, man ikke må være frivillig, imens man modtager en offentlig ydelse fx dagpenge eller kontanthjælp. Det er vi i Københavns Kommune opmærksomme på, og derfor arbejder vi aktivt for at aflive myten i

 10. Søg om midler i Puljen for frivilligt socialt arbejde

  Frivillige organisationer, foreninger og andre, der understøtter den frivillige indsats i København, kan søge om økonomisk støtte. Det er de såkaldte § 18-midler, som frivillige i Københavns Kommune kan søge om.  I år prioriterer Københavns Kommune 15 procent af § 18-puljen til 3-årige projekter.

Sider