1. Jordforureningen i København

  I København kan grundene inddeles i områdeklassificerede grunde og kortlagte grunde Områdeklassificerede arealer Alle områder i byzonen i Københavns Kommune er områdeklassificeret. Det vil sige, at du skal regne med at jorden på din grund er lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange

 2. Kom godt fra start med nedsivning af regnvand

  Her får du den hjælp, du har brug for til at komme i gang med dit nedsivningsprojekt Miljø Klima Regnvand Start dit nedsivningsprojekt her Har jeg plads nok til en faskine? Det er vigtigt, at du finder ud af, om der er plads nok på din grund til at etablere den størrelse faskine, du har behov for,

 3. Beregn størrelse på faskine eller regnvandsbed

  Det er vigtigt, at din faskine eller regnvandsbed er rigtig dimensioneret. Her kan du få hjælp til at beregne størrelsen. Vi anbefaler, at du laver en beregning med Spildevandskomiteens regneark 2015. (Åbner i nyt vindue på www.ida.dk. Du finder linket til regnearket under 2015). I regnearket er

 4. Ansøgning til faskine, regnvandsbed eller-bassin

  Skal du nedsive regnvandet på din egen grund ved hjælp af faskine o.l. skal du have tilladelse til nedsivning af regnvand. Det er ikke altid, vi kan give dig lov til at nedsive regnvandet på egen grund. For eksempel er det vanskeligt at få tilladelse, hvis dit tag eller tagrende er lavet af kobber

 5. Anmeld jordflytning

  Flytning af jord skal anmeldes til kommunen. Hvis grunden er kortlagt skal du have godkendt en jordhåndteringsplan først Du kan anmelde jordflytningen via Jordweb på www.jordweb.dk. Når jorden kommer fra et kortlagt areal du indsende en jordhåndteringsplan, som vi skal godkende før vi kan anvise

 6. Byggeri og gravearbejde på kortlagt grund

  Du skal have en § 8-tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde på de fleste kortlagte grunde. Hvornår skal du søge tilladelse? Hvis der er en bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller et sommerhus på grunden skal du altid søge om tilladelse til at lave bygge- og

 7. Jord ved byggeri og anlæg

  Miljøtilladelser og-anmeldelser til byggeri samt grave- og borearbejde Inden du skal lave gravearbejde på en grund, er det vigtigt, at du finder ud af, om grunden er kortlagt på V1 eller V2. Hvis grunden er kortlagt, er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på. I mange tilfælde skal du

 8. Oppumpning og afledning af vand

  Når du skal indvinde, oppumpe, forbruge eller af med vand i forskellige situationer, vil det ofte kræve en række tilladelser fra kommunen. Her kan du få hjælp til at lave de ansøgninger, der er brug for i dit projekt. Den tilladelse du skal søge afhænger nemlig af hvad der skal ske med vandet du

Sider